CBRNe Center - Vertegenwoordiging van Sciensano in het CBRNe-expertisecentrum van het Nationaal Crisiscentrum

Last updated on 26-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
februari 5, 2019
-
Project with no end date

In het kort

Sciensano is partner van het CBRNe-expertisecentrum (incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire agentia, al dan niet met het gebruik van explosieven) van het Nationaal Crisiscentrum, een sectoroverschrijdend federaal platform om beter samen te werken in geval van een CBRNe-incident en om de noodplannen te operationaliseren. 

Projectbeschrijving

Het CBRNe-expertisecentrum is een uniek platform om de samenwerking tussen de verschillende sectoren in België te verbeteren, met het oog op het versterken van de nationale paraatheid en reactie op CBRN-incidenten.

De actieve vertegenwoordiging van Sciensano in het CBRNe-expertisecentrum bezorgt Sciensano meer visibiliteit en biedt mogelijkheden voor samenwerking buiten de gezondheidssector, in het kader van een efficiënt nationaal netwerk voor crisisparaatheid en crisisrespons.

De belangrijkste resultaten van dit project zijn:

  • Nationale noodplanning operationaliseren (doctrine)
  • Follow-up en debriefing van echte CBRN-incidenten
  • Coördinatie procedure verdachte objecten
  • Inventariseren en stockpiling van capaciteiten
  • Scenario- en risicobeoordeling 
     

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Hans De Neef
Nino Van Impe
Aurian Breuls de Tiecken
Florentine Stassen
Stéphanie Mali
Stijn Van Kerckhove
Jan Beeldens
Johann Thieffry
Petra Wilems

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL