Primaire tabs

Dr. Aline Baldo DVM

wetenschappelijk medewerker

Doctoraat in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik (ULg, België) - 2010

Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2012

Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen en klinische proeven met GGO's voor gentherapie

Werkt in:

Lees meer

Contactformulier

QR code

QR code for this page URL