BIOTECH Platform - Transversaal platform van biotechnologie en moleculaire biologie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2016
-
Project with no end date

In het kort

Genomische benaderingen bestaan uit het toepassen van technieken van genetica en moleculaire biologie op het sequeneren van sets van genen of van volledige genomen met applicaties van de data binnen volksgezondheid. Ze zijn essentieel om te gebruiken in een nationaal instituut voor volksgezondheid zoals Sciensano, dat tot doel heeft een uitgebreid antwoord te bieden op de huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen in de domeinen van volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid.

Het BIOTECH-platform is een transversaal platform binnen de wetenschappelijke dienst Transversale activiteiten in toegepaste genomica (TAG) met als doel de ontwikkeling en implementatie van innovatieve toegepaste genomicsche benaderingen om data te analyseren, te meten en te beoordelen als antwoord op belangrijke problemen binnen volksgezondheid. Naast zijn wetenschappelijke activiteiten gerelateerd aan specifieke onderzoeksprojecten, biedt het BIOTECH-platform ook ondersteuning in toegepaste genomica en moleculaire biologie aan andere wetenschappelijke diensten en stimuleert het de samenwerking tussen de verschillende diensten van Sciensano via een modulaire benadering.

Projectbeschrijving

Het BIOTECH-platform is een transversaal platform voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve toegepaste genomische benaderingen. Naast de wetenschappelijke activiteiten gerelateerd aan specifieke onderzoeksprojecten, biedt het platform ook ondersteuning in toegepaste genomica en moleculaire biologie aan andere wetenschappelijke diensten en stimuleert het de samenwerking tussen de verschillende diensten van Sciensano via een modulaire benadering. Het BIOTECH-platform heeft 3 hoofddoelen:

Onderzoek

Innovatieve genomische benaderingen ontwikkelen voor het analyseren, meten en beoordelen van data als antwoord op belangrijke problemen binnen volksgezondheid. Dit impliceert de ontwikkeling, verbetering en validatie van verschillende sequencing-technologieën, gaande van eerste (Sanger), over tweede (short read) tot derde (long read) generatie sequencing, in verschillende domeinen zoals

 • de preventie en behandeling van huidige en opkomende besmettelijke ziekten bij mens en dier,
 • de evaluatie van antimicrobiële resistentie en de onderliggende mechanismen ervan,
 • de detectie van menselijke genetische en epigenetische biomarkers in niet-invasieve lichaamsvloeistoffen,
 • metagenomica-benaderingen (gericht en shotgun)
 • Daarnaast initiëren we/coördineren we/voeren we uit/nemen we deel aan (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten in samenwerking met andere eenheden van Sciensano, waaronder nieuwe onderzoeksprojecten/activiteiten om in te spelen op de nieuwe behoeften van volksgezondheid.

Dienstverlening

 • Unieke technische platformen ontwikkelen, implementeren en onderhouden, die bestemd zijn voor toegepaste genomica (in de context van routine en toegepast onderzoek),
 • Data genereren en analyseren (d.w.z. de behoeften van Sciensano in moleculaire biologie/biotechnologie/NGS regelmatig evalueren)
 • Hoogtechnologische apparatuur centraliseren voor moleculaire biologie en toegepaste genomica, inclusief een gecentraliseerd Sanger- en NGS sequencing-platform
 • Het aanleveren van state-of-the-art toegepaste genomische tools aan de medewerkers van Sciensano,
 • Het beschikbaar maken van de expertise in toegepaste genomica voor de gebruikers.

Expertise

 • Wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de bevoegde instanties voor regulering en kwaliteitscontrole, en zorgen voor de integratie van toegepaste genomische tools zoals NGS in routine gebruik in klinische context, voor voedselveiligheid en volksgezondheid.

Deze acties zullen het aanbod aan toegepaste genomische tools vergroten die door Sciensano worden gebruikt voor routineanalyses en beleidsondersteunend toegepast wetenschappelijk gezondheidsonderzoek bij mens en dier, inclusief gezondheidszorg. Ze zullen de complementaire samenwerking tussen de wetenschappelijke diensten binnen Sciensano stimuleren om de kritische massa binnen verschillende onderwerpen van volksgezondheid in verband met toegepaste genomica op een synergetische manier te vergroten.

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL