ENSURED - NEw opeN Strategy for impUrity suRveillance of commErcial microbial fermentation fooD products: Food supplements and vitamins as proof of concept

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2022
-
september 30, 2025

In het kort

Microbiële fermentatieproducten worden, net als voedingssupplementen en vitamines, massaal gebruikt en geconsumeerd. Hun zuiverheid is primordiaal. Onlangs zijn echter verschillende biologische onzuiverheden gerapporteerd, waaronder genetisch gemodificeerde micro-organismen (die antimicrobiële resistentiegenen dragen) en allergenen, wat op frequente contaminaties wijst. De huidige kwaliteitscontrole laat enkel toe om specifieke onzuiverheden aan te pakken en is bovendien omslachtig omdat er verschillende laboratoria nodig zijn. Om deze situatie te verbeteren, stelt dit project voor om een innovatieve strategie te ontwikkelen die elk type onzuiverheid van biologische oorsprong kan controleren. Bij Sciensano zullen we ons toespitsen op de metagenomische benadering, die ons volledige genomische informatie over de stalen geeft waardoor we onzuiverheden kunnen identificeren. Dit project is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een innovatieve strategie die een adequate controle en de veiligheid van voedsel en diervoeders garandeert.

Projectbeschrijving

De zuiverheid van microbiële fermentatieproducten is van primordiaal belang, vooral in het geval van rechtstreekse inname, zoals meestal het geval is bij voedingssupplementen en vitamines. Momenteel zijn de industrieën verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gecommercialiseerde microbiële fermentatieproducten. Onlangs werden echter verschillende onverwachte onzuiverheden van biologische oorsprong gerapporteerd, waaronder genetisch gemodificeerde micro-organismen en allergenen, wat op frequente contaminaties wijst. De huidige controle laat enkel toe specifieke onzuiverheden aan te pakken en is omslachtig door de nood aan verschillende methodologieën, expertise, technologieën en betrokken laboratoria. Daarom zijn een eerste overzicht van onzuiverheden van biologische oorsprong in commerciële voedingssupplementen en vitamines en de noodzaak van een adequate controle van groot belang voor de voedselveiligheid en volksgezondheid.

Om de huidige situatie te verbeteren, stelt dit project voor om een innovatieve en universele open strategie te ontwikkelen, die in staat is om elk type onzuiverheid van biologische oorsprong in microbiële fermentatieproducten te monitoren, zowel op genomisch als proteomisch niveau, en die zo mogelijk kan worden uitgebreid naar elk type voedsel/diervoedermatrix.

Bij Sciensano zullen we ons toespitsen op de metagenomische benadering, die ons volledige genomische informatie over de stalen geeft waardoor we onzuiverheden kunnen identificeren. Deze strategie is uitvoerbaar zonder enige voorkennis en met behulp van slechts een beperkt aantal technologische platformen (High Throughput Sequencing en High Resolution Mass Spectrometry). Dit project is daardoor een essentiële en cruciale stap in de richting van een adequate controle die de voedsel- en voederveiligheid in haar geheel garandeert.

Als proof of concept zal deze universele open strategie ontwikkeld worden op microbiële fermentatieproducten zoals voedingssupplementen/vitamines. Daarna zal deze strategie gebruikt worden in een proefmonitoringstudie, die toelaat een eerste beeld te schetsen van de frequentie en kenmerken van onzuiverheden van biologische oorsprong die in gecommercialiseerde microbiële fermentatieproducten worden aangetroffen. Aan de hand van de gegenereerde evidence-based resultaten zullen de bevoegde autoriteiten, zowel op Belgisch als op internationaal niveau, adequaat kunnen reageren om de ermee gepaard gaande risico’s te voorkomen, de controle op de voedselkwaliteit te versterken en de belangen van de consument te waarborgen.

Partners

Marc De Loose
Christof Van Poucke
Nathalie Gillard
Frederic Debode

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL