Kwaliteit van laboratoria

Diensthoofd a.i.: 

Het evalueren en controleren van de prestaties van medische en diergeneeskundige laboratoria

Onze dienst is verantwoordelijk voor het evalueren en controleren van de kwaliteit van de medische en diergeneeskundige laboratoria in België. Deze controles berusten op twee pijlers: externe kwaliteitsbeoordelingen voor medische en diergeneeskundige laboratoria aan de ene kant, en de wettelijke erkenning van medische laboratoria door het verlenen van een erkenning aan de andere kant.

Meer weten?

  • Externe kwaliteitsbeoordelingen
    Wij organiseren een verplicht programma van externe kwaliteitsbeoordeling in verschillende domeinen van de diergeneeskundige laboratoria en de medische laboratoria voor klinische biologie en anatomopathologie. Onze objectieve evaluaties zijn gebaseerd op robuuste statistische berekeningen en streven naar de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de laboratoriumanalyses. Deze evaluaties bieden de laboratoria de kans om hun eigen resultaten te evalueren en hun methoden te vergelijken met die van andere laboratoria. Als gevolg van de snelle ontwikkeling in dit domein passen we onze externe kwaliteitscontroles voortdurend aan en controleren we de erkende laboratoria op basis van innovaties, wetenschappelijke kennis, methoden en technieken.

  • Goedkeuring van medische laboratoria
    De goedkeuring wordt alleen verleend als aan alle wettelijke kwaliteitseisen is voldaan. In het kader van de goedkeuring omvatten de taken van onze dienst ook het uitvoeren van inspecties ter plaatse.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Andere websites voor u geselecteerd

QR code

QR code for this page URL