Kwaliteit van laboratoria

Diensthoofd: 

Het evalueren en controleren van de prestaties van medische en diergeneeskundige laboratoria

Onze dienst is verantwoordelijk voor het evalueren en controleren van de kwaliteit van de medische en diergeneeskundige laboratoria in België.

De controle van medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie berust op twee pijlers:

  • het verlenen van een erkenning aan medische laboratoria die voldoen aan de wettelijke vereisten, enderzijds en
  • het uitvoeren van externe kwaliteitsevaluaties van deze laboratoria, anderzijdsde.

Diergeneeskundige laboratoria die instaan voor de controle van dierziekten binnen de officiële programma’s worden eveneens onderworpen aan externe kwaliteitsevaluaties.

De activiteiten gebonden aan de externe kwaliteitsevaluaties, van de productie van monsters tot de rapportering van de resultaten, worden uitgevoerd onder een ISO 17043 accreditatie.

Bijkomend brengen we, in het kader van zeldzame ziekten, alle gegevens in kaart met het oog op de ontwikkeling van nomenclatuurcodes en toekomstige referentielaboratoria.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Andere websites voor u geselecteerd

Events

QR code

QR code for this page URL