Externe kwaliteitsevaluatie

Externe kwaliteitsevaluatie (EKE) voor medische en diergeneeskundige laboratoria

Externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is een veelgebruikte tool om de kwaliteit van laboratoriumanalyses te beoordelen. Hierbij wordt eenzelfde monster naar alle deelnemende laboratoria verstuurd. De laboratoria analyseren deze monsters net zoals zij de stalen van patiënten analyseren, waarna zij ons hun resultaten rapporteren.  Aan het einde van de enquête worden conclusies getrokken op basis van de analyse van alle resultaten die ons door de laboratoria zijn gecommuniceerd.

Deelname aan de EKE is verplicht voor alle erkende Belgische medische laboratoria. We organiseren EKE-programma’s in de verschillende domeinen van klinische biologie en pathologische anatomie.

Diergeneeskundige laboratoria die instaan voor de controle van dierziekten binnen de officiële programma’s worden eveneens onderworpen aan externe kwaliteitsevaluaties.

Deze EKE activiteit wordt uitgevoerd onder een ISO 17043 accreditatie.  Dit garandeert de productie van adequate monsters, in voldoende hoeveelheden en van goede kwaliteit, en zorgt ervoor dat de laboratoria de stalen op tijd krijgen en de rapporten de juiste informatie bevatten.

We streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de laboratoriumanalyses. Als gevolg van de snelle ontwikkeling in dit domein, passen we onze externe kwaliteitsevaluaties voortdurend aan en evalueren we de laboratoria op basis van innovatie, wetenschappelijke kennis, methoden en technieken.

Deze externe kwaliteitsevaluaties hebben ook een belangrijke rol te vervullen in de permanente vorming.  Zij hebben een educatief karakter en zijn niet sanctionerend.

EKE-programma’s hebben de volgende doelen:

 • de betrouwbaarheid van laboratoriumanalyses valideren
 • de betrouwbaarheid van de analysemethoden controleren
 • de laboratoria informeren over tekortkomingen van hun processen.

Meer weten?

EKE-programma’s zijn essentieel geworden om het vertrouwen in de kwaliteit van laboratoriumanalyses te vergroten. Ze garanderen consistente en accurate resultaten, hetgeen uiteindelijk de behandeling van de patiënt ten goede zal komen. 

De EKE biedt laboratoria de mogelijkheid om de prestaties van hun methoden te evalueren en deze te vergelijken met de prestaties van gelijken of van het geheel aan laboratoria. De verplichte deelname aan onze EKE maakt de voortdurende verbetering van de analyseresultaten en hun klinische interpretaties mogelijk.

Ons team houdt een actueel overzicht bij van de diagnostische methoden die de laboratoria gebruiken. Op basis van deze informatie kunnen we aanbevelingen formuleren met betrekking tot de meest geschikte testmethoden, rekening houdend met de wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Deze werking zorgt ervoor dat het medische laboratorium een betere diagnostiek realiseert, hetgeen een optimale zorg voor de patiënt garandeert.

In samenwerking met de Commissie voor klinische biologie en de Commissie voor pathologische anatomie breiden we regelmatig het aantal parameters uit dat aan medische laboratoria wordt voorgelegd:

 • Klinische biologie
  • Alcohol
  • Allergie
  • Andrologie
  • Cardiale markers
  • Chemie
  • Coagulatie
  • Drugs
  • Elektroforese
  • Flowcytometrie
  • Hematologie
  • Immunoassays
  • Microbiologie
  • Niet-infectieuze serologie
  • POCT
 • Pathologische anatomie
  • Coupes snijden
  • Hematoxylinekleuring
  • Speciale histologische kleuringen
  • Immunohistochemie
 • Moleculaire biologie
  • Moleculaire hematologie
  • Moleculaire oncologie (leukemieën en solide tumoren)
  • Moleculaire microbiologie
  • Next generation sequencing

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Andere websites voor u geselecteerd

QR code

QR code for this page URL