Kwaliteit van laboratoria

Last updated on 7-2-2024 by Gregor Pairoux

KLINISCHE BIOLOGIE — TOOLKIT PATHOLOGISCHE ANATOMIE — TOOLKIT PATHOLOGISCHE ANATOMIE — PATHXL    PT VET — TOOLKIT 

Kwaliteit van laboratoria

De dienst Kwaliteit van laboratoria is verantwoordelijk voor het controleren en evalueren van de kwaliteit van Belgische medische laboratoria binnen de domeinen klinische biologie en pathologische anatomie en van Belgische diergeneeskundige laboratoria.

De controle van medische laboratoria berust op 2 pijlers:

  • het verlenen van een erkenning aan laboratoria die voldoen aan de wettelijke vereisten
  • het uitvoeren van externe kwaliteitsevaluaties van deze laboratoria.

Diergeneeskundige laboratoria, die instaan voor de controle van dierziekten binnen de officiële programma’s, worden onderworpen aan externe kwaliteitsevaluaties.

Domeinen

KLINISCHE BIOLOGIE — ERKENNING                          KLINISCHE BIOLOGIE — EKE 

PATHOLOGISCHE ANATOMIE — ERKENNING             PATHOLOGISCHE ANATOMIE — EKE 

ZELDZAME ZIEKTEN                                                      NGS 

ALCOHOL IN BLOED                                                      PT VET 

Actualiteit 

2024-03 - Symposium niet-infectieuze serologie 2024

Sciensano, het expertencomité niet-infectieuze serologie en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Laboratoriumgeneeskunde zijn verheugd u mee te delen dat de inschrijvingen voor het Symposium 2024 over niet-infectieuze serologie open zijn via: https://www.rbslm.be/2024/non-infectious-serology-symposium

Gelieve hierbij ook het programma te vinden.

Programma

Wij hopen jullie daar allemaal te zien!!

2022-10 - Nieuwe versie praktijkrichtlijn voor laboratoria pathologische anatomie

2022-09 - Verlenging Koninklijk Besluit van 21/09/2020

Het Koninklijk Besluit van 21 september 2020 tot toelating van niet-bevoegd personeel (niet-MLT) om laboratoriumanalyses uit te voeren in het kader van de coronavirusepidemie werd verlengd tot 01 april 2023.

13 SEPTEMBER 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

2022-06 - Wetgeving IVDR

Omzendbrieven

2022-01 — ESC richtlijnen LDL- en non-HDL-cholesterol

2021-02 - CyberSecurity Ziekenhuizen en Laboratoria voor Klinische Biologie en Pathologische Anatomie

Oudere omzendbrieven zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Contactgegevens

Secretariaat

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

QR code

QR code for this page URL