QMED - Een interdisciplinaire strategie om medische hulpmiddelen te identificeren als bron van allergische of pyrogene reacties

Last updated on 9-1-2023 by Jill Alexandre
Projectduur:
januari 17, 2022
-
januari 17, 2026

In het kort

Medische hulpmiddelen (MH’s) zijn producten of apparaten die voor medische doeleinden worden gebruikt om de levenskwaliteit te verbeteren. Verschillende MH’s kunnen echter ongewenste effecten veroorzaken, zoals koorts en allergische reacties. Om tot een beter markt controle van MH’s te komen, ontwikkelen wij analytische instrumenten die tot veiligere hulpmiddelen leiden.

Projectbeschrijving

De eisen inzake kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn hoger dan ooit. Hierdoor stijgt het gebruik van medische hulpmiddelen (MH’s), om zo de levenskwaliteit te verbeteren. Jammer genoeg worden deze hulpmiddelen in verband gebracht met ernstige ongewenste effecten, waardoor er in 2017 een nieuwe regelgeving werd ingevoerd die de nadruk legt op de veiligheid en de prestaties van MH’s. Dit door middel van risicomanagement, klinische onderzoeken en controle na het in de handel brengen. 

Ongewenste effecten

Aangezien de ontwikkeling van MH’s meerdere disciplines omvat, is er een interdisciplinaire aanpak voor de evaluatie ervan nodig. Daarom richten we ons op de potentiële chemische en biologische risico’s gelinkt aan het gebruik, om zo tot een overzicht te komen van de optredende gezondheidsrisico’s.

Deze risico’s omvatten allergische contactdermatitis (ACD — een allergische reactie die wordt veroorzaakt door direct contact), een chronische ziekte die gepaard gaat met hoge toerekenbare kosten voor de gezondheidszorg. Hoewel verschillende MH’s in verband worden gebracht met ACD, moet verder onderzoek uitwijzen welke stoffen deze ongewenste effecten veroorzaken om zo het ermee gepaard gaande risico te kunnen beperken. Daarnaast kunnen na gebruik van een gereinigd of gereviseerd MH ook pyrogene reacties zoals koorts optreden. De vraag rijst dan ook of de revisiemethoden, zoals reinigen en desinfecteren, pyrogenen afdoende verwijderen. 

Veiligere hulpmiddelen

Nieuwe analytische instrumenten voor de evaluatie van de in MH’s en waardevolle inzichten over de oorsprong van de ongewenste effecten, zullen leiden tot:

  • nieuwe wetenschappelijke kennis
  • maatschappelijke en politieke impact door verbetering van het markt controle op MH’s
  • veiligere hulpmiddelen voor de patiënten

Partners

Tamara Vanhaecke
Alexandre Jauniaux
Richard Wanko

QR code

QR code for this page URL