Voedselpathogenen

Diensthoofd: 

Waken over onze voedselveiligheid

Met erkende methoden analyseren wij voedingsmiddelen van dierlijke en plantaardige oorsprong om er bacteriën, toxines, virussen of parasieten in op te sporen die een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid. Met andere woorden, gaan wij na of onze voedingsmiddelen niet besmet zijn door voedselpathogenen1 die hen ongeschikt maken voor consumptie. Wanneer er sprake is van collectieve voedselvergiftiging bij de bevolking, sporen wij de besmettingsbron op zodat de betreffende producten zo snel mogelijk uit de handel kunnen worden gehaald om zo een verdere verspreiding mogelijk te maken.

1Agensen zoals bacteriën, toxinen, virussen of parasieten, die ziekte veroorzaken

Meer weten?

Onze dienst staat in voor de opsporing, de surveillance en de diagnose van ziektekiemen overgebracht op de mens door de voeding, alsook voor de verzameling van gegevens in verband met voedsel toxi-infecties. Wij zijn een erkend referentie centrum dat een belangrijke rol speelt binnen het nationaal/internationaal netwerk van surveillance- en referentielaboratoria voor deze pathogenen. Onze dienst bevat vier units: Bacteriën overgedragen via de voeding en voedseltoxi-infecties, Toxine produceerders en Toxines, Virussen overgedragen via de voeding en de Transversale unit voedselpathogenen (omvat: antibioticumresistentie, routinelaboratorium, moleculaire databank).

Wij verzamelen alle gegevens aangaande collectieve voedseltoxi-infecties en antimicrobiële resistentie in België en geven deze door aan de Belgische (FAVV, FOD Volksgezondheid), Europese (EFSA, ECDC) en internationale (WGO) gezondheidsautoriteiten.

Voor u geselecteerde info

Een microbiologische analyse aanvragen

Wij hebben een uitgebreide ervaring in het vaststellen van voedselpathogenen en hygiëne-indicatoren in verschillende levensmiddelen.

 Vraag een microbiologische analyse aan

Andere websites voor u geselecteerd

Neemt deel aan volgende projecten

Status: Past projects

NRC/NRL

QR code

QR code for this page URL