EuroBioTox - Europees programma voor de vaststelling van gevalideerde procedures voor de detectie en identificatie van biologische toxines

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 1, 2017
-
mei 31, 2022

In het kort

Recente incidenten als gevolg van een poging tot het gebruik van verschillende biologische toxines vormden een bedreiging voor de maatschappij wereldwijd. We zien dat een verhoogde waakzaamheid en adequate voorbereiding steeds belangrijker worden in een wereld waarin het risico op door de mens veroorzaakte rampen steeds groter wordt. Uit vorige studies blijkt dat Europa helemaal niet voorbereid is voor een krachtdadige aanpak bij biotoxine-incidenten. Er is behoefte aan standaardanalyse-instrumenten en -procedures, referentiemateriaal, geavanceerde opleidingen en de oprichting van een Europees ringtestprogramma.

Projectbeschrijving

Om een ​​aanval met biologische stoffen snel en accuraat te identificeren, zijn er verschillende technologieën beschikbaar voor het detecteren en analyseren van toxines. Maar er is geen sterke vergelijkbaarheid van analytische resultaten binnen de verschillende Europese laboratoria. Uit conclusies van eerdere EU-studies (bv. EQuaTox) blijkt dat een EU-brede aanpak nodig is om de analytische capaciteiten voor biologische toxinemetingen te versterken en te valideren in geval van bioterrorisme bedreigingen, maar ook voor de capaciteiten in geval van chemische bedreigingen.

Met behulp van de huidige beste praktijken, ontwikkelen en valideren de EuroBioTox-kernleden (13 EU-instellingen) verbeterde analyse-instrumenten, reagentia en standaard operationele procedures op basis van realistische incidentscenario’s.

Gecertificeerd referentiemateriaal voor biotoxinedreigingen wordt ontwikkeld en ter beschikking gesteld van het EuroBioTox-netwerk, dat meer dan 50 Europese organisaties, expertlaboratoria, industriële partners en eindgebruikers omvat. Partners van het EuroBioTox-netwerk zullen opleidingen op basisniveau en gevorderd niveau en daarna ook een reeks ringtests ontwikkelen en volgen, die de beste praktijkmethoden via deze medewerkers in de „buitenste cirkel” in heel Europa zullen verspreiden.

Het uiteindelijke resultaat van het project is een pan-Europees netwerk van competentie, gecertificeerde referentiematerialen, operationele standaardprocedures en een gemeenschappelijke manier om biotoxine-incidenten aan te pakken.

De tekorten in het EQuATox-project (eerdere werkzaamheden) wezen op een gebrek aan adequate validatie-instrumenten voor de detectie van biologische toxines. Deze conclusies waren gebaseerd op verschillende bevindingen. Er werd opgemerkt dat slechts een beperkt aantal EU-lidstaten bereid was om deel te nemen aan de individuele PT’s en dat het duidelijk was dat er voor de meeste toxines geen gecertificeerd of zelfs gekwalificeerd referentiemateriaal (RM) beschikbaar is, wat validatie en accreditering van de vereiste detectiemethoden bemoeilijkt. Ten slotte was er een gebrek aan officiële operationele standaardprocedures (SOP’s).

De belangrijkste doelstellingen van het EuroBiotTox-project zijn:

  • de huidige beschikbare analytische hulpmiddelen, methoden, reagentia, referentiestalen en matrices beoordelen, die gebruikmaken van de expertise van het consortium om de analysemethoden voor biologische toxines te verfijnen (ricine, abrine, botulinetoxines, Staphyloccocus aureus enterotoxines, saxitoxine)
  • de validatie- en testcapaciteiten voor biologische toxine-analyse verbeteren
  • laboratoria in de EU in staat stellen om hun analytische vaardigheden voor de detectie van biologische toxines te verbeteren
  • dierproeven voor de detectie van BoNT vervangen

Partners

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL