CAMPREVENT - Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
januari 15, 2018
januari 15, 2021

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Marc Heyndrickx
Geertrui Rasschaert
Karolien Hertogs
Jeroen Dewulf
Lieven De Zutter
Philippe Gelaude

In het kort

Campylobacter (C. jejuni en C. coli) is de belangrijkste bacteriële oorzaak van maag-en darmontstekingen bij mensen in de geïndustrialiseerde wereld. Naar schatting zijn 50 à 80% van deze infecties gelinkt met pluimvee, hetzij via de bereiding en consumptie van onvoldoende verhit kippenvlees,  maar ook via rechtstreeks contact met pluimvee en de landbouwomgeving. Onderzoek geeft aan dat enkel verhoogde bioveiligheidsmaatregelen echt een impact hebben op de aanwezigheid van Campylobacter in een bedrijf. Deze maatregelen richten zich preventief op het vermijden van elk mogelijk geval van besmetting, wat niet eenvoudig is omwille van de lage infectiedosis. In de wetenschappelijke literatuur zijn een aantal risicofactoren voor Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven beschreven. In dit project onderzoeken we welke daarvan het belangrijkst zijn voor de Belgische bedrijven.

Projectsamenvatting

CAMPREVENT heeft als doel om risicofactoren op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven die reeds beschreven zijn in de literatuur te toetsen op Belgische bedrijven, om zo een correct beeld te krijgen van de meest belangrijke factoren.

Daarvoor zetten we een moleculair-epidemiologische studie op waarbij 60 tomen (afkomstig van 15 bedrijven) worden opgevolgd door wekelijks stalen te nemen van de kippen en mogelijke elementen die een risicofactor vormen. We doen dit tot de kippen Campylobacter-positief worden of tot ze de slachtleeftijd bereikt hebben. Dit moet leiden tot een eerste aanzet voor een bioveiligheidsprotocol, waarin de risicofactoren zijn opgenomen waarop de pluimveehouder zich kan toespitsen om de kans op Campylobacter-insleep te reduceren. Dit protocol zal vervolgens in dezelfde bedrijven ingevoerd worden om de doeltreffendheid ervan te evalueren. Daarvoor zullen we opnieuw stalen nemen zoals eerder beschreven. Op basis van de bekomen resultaten zal het bioveiligheidsprotocol worden aangepast tot een efficiënt en praktisch toepasbaar protocol. Dit document zal gecommuniceerd worden naar de braadkippensector om hen te helpen bij de preventie van Campylobacter–besmetting in de bedrijven.

In CAMPREVENT zullen we ook de bacteriële samenstelling van de microbiota van Campylobacter-vrije dieren en dieren die positief geworden zijn analyseren en vergelijken door middel van Next-Generation Sequencing (NGS). Dit zou in later onderzoek kunnen leiden tot gericht ingrijpen in de microbiota-samenstelling door toediening van probiotica of aangepaste voeders.

QR code

QR code for this page URL