.Be READY - Belgische roadmap voor een effectief en correct gebruik van high-throughput technologieën met het oog op reactie en paraatheid in verschillende mogelijke scenario’s van besmettelijke ziektedreigingen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
augustus 1, 2017
-
juli 31, 2022

In het kort

Next Generation Sequencing (NGS) en massaspectrometrie (MS) zijn complementaire methoden om massaal informatie te verkrijgen over pathogenen respectievelijk op het DNA- en eiwitniveau. Daarom kunnen deze technieken nuttig zijn voor een diepgaande karakterisering van pathogenen en hun toxines en dus om gepast te reageren in geval van epidemieën. Deze technieken zijn echter duur en vereisen veel middelen. Volksgezondheid instituten moeten de huidige aangewende processen en strategieën herbekijken om deze technologieën in hun praktijken te integreren. In dit project wordt gebruikgemaakt van de unieke collecties van pathogenen van Sciensano om een roadmap op te stellen voor het effectieve en correcte gebruik van NGS en MS in geval van vier besmettelijke ziektedreigingen:

  1. pathogenen in gecontamineerd voedsel die verantwoordelijk zijn voor uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses of intoxicaties;
  2. antibioticaresistentie of vaccine escape in pathogenen die tot grote epidemieën bij de mens leiden;
  3. ontstaan van nieuwe pathogene virussen waaronder die van zoönotische oorsprong;
  4. accidentele of opzettelijke ontsnapping van pathogenen in de omgeving die tot uitbraken leidt.

Het resultaat van dit project zal helpen bij nieuwe surveillance activiteiten van Sciensano.

Projectbeschrijving

High-throughput technologieën (HTT), zoals Next Generation Sequencing (NGS) en massaspectometrie (MS), kunnen ons inzicht veranderen in de interacties tussen microben, de gastheer en de omgeving. Deze nieuwe technologieën maken het mogelijk om doeltreffender antwoord te geven op een ruime waaier van besmettelijke ziektedreigingen . Ze zijn echter duur en vereisen veel middelen. Daarom moeten openbare gezondheidsinstellingen de momenteel gebruikte processen en strategieën heroverwegen en rationeel gebruikmaken van HTT en informatietechnologieën (IT) om ziekten te voorkomen en de gezondheid te verbeteren.

Het hoofddoel van het .Be READY-project is daarom het opstellen van een roadmap om te achterhalen in welke gevallen en wanneer HTT moet worden gebruikt om een toegevoegde waarde te bieden in termen van paraatheid en reactie op besmettelijke ziektedreigingen. Zodra deze voordelen duidelijk zijn geïdentificeerd, zal Sciensano onderzoeken hoe HTT positief kan bijdragen aan zijn surveillance-activiteiten zodat in een tweede fase zijn huidige surveillancemethoden kunnen worden hervormd.

Voor het opstellen van de roadmap werden nauwgezet vier bedreigingsscenario’s uitgetekend op basis van besmettelijke ziekten die aannemelijk zijn voor België (die aldus door Sciensano zouden worden beheerd in een „one-health” -benadering). Dat zijn:

  1. pathogenen in gecontamineerd voedsel die verantwoordelijk zijn voor uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses of intoxicaties;
  2. microbiologische aanpassing waaronder antibioticaresistentie of vaccine escape die tot grote epidemieën bij de mens leiden;
  3. ontstaan van nieuwe pathogene virussen waaronder die van zoönotische oorsprong;
  4. accidentele en opzettelijke ontsnapping van pathogenen in de omgeving die tot uitbraken leidt.

Voor elk scenario worden onderzoekscasussen geselecteerd met behulp van unieke stalen uit de Sciensano-collectie, om op basis van wetenschappeljike resultaten de voordelen van  HTT aan te tonen voor het opstellen van de roadmap. Er worden daarom resultaten verwacht op twee niveaus:

  • het eerste niveau is van groot wetenschappelijk belang voor de algemene en gecoördineerde paraatheid van Sciensano in geval van besmettelijke ziektedreigingen/crises;
  • het tweede niveau is het gebruik en de implementatie van HTT met volledige bio-informaticaondersteuning om een antwoord te bieden op de specifieke biologische vragen in de onderzoekscasussen van het .Be READY-voorstel.

Er wordt verwacht dat het volledige project een gemeenschappelijke wetenschappelijke visie binnen Sciensano zal creëren (tussen epidemiologie, HTT-platformen, moleculaire biologen, scheikundigen, bio-informatici en experts in de nationale referentielaboratoria (NRL) of -centra (NRC), de belanghebbenden en de beleidsmakers).

Dit zal Sciensano helpen om de huidige aangewende wetenschappelijke processen en strategieën te herzien en rationeel gebruik te maken van HTT, maar tegelijk ook de ontwikkeling van innovatieve diagnostiek, waaronder HTT in een ‘one health’-benadering, succesvol te promoten.

Partners

Kathleen Marchal
Andreja Rajkovic
Valérie Caro
John Barr
Denis Piérard

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL