DECHAHEV - Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2019
-
januari 1, 2023

In het kort

Infecties met hepatitis E (HEV) komen steeds meer voor in Europa, met name HEV genotype 3. In 2015 werd HEV geïdentificeerd als een van de drie belangrijkste virussen die geassocieerd worden met door voedsel overgedragen infecties. In de afgelopen tien jaar werden meer dan 21.000 acute klinische gevallen gemeld en de incidentie van menselijke infecties is veel hoger dan verwacht. HEV-infecties in Europa worden voornamelijk gelinkt aan de consumptie van rauw of onvoldoende gegaard varkensvlees of voedingsmiddelen op basis van everzwijn.

De methoden om HEV in levensmiddelen op te sporen en te kwantificeren moeten echter drastisch worden verbeterd. Enerzijds zijn de detectiemethoden voor HEV in levensmiddelen niet goed gestandaardiseerd en anderzijds sluit het ontbreken van in vitro en in vivo HEV-modellen diepgaand onderzoek naar besmettelijkheid uit. Er bestaat immers geen vaste methode voor het detecteren van HEV-genoomkopieën en het verband met besmettelijkheid/risico voor de volksgezondheid. Dit gebrek aan methoden en informatie hindert de bevoegde autoriteiten bij het controleren van het risico van HEV in de voedselketen. Daarom is er een duidelijke behoefte aan besmettelijkheidsanalyses en alternatieve moleculaire benaderingen om de besmettelijkheid van HEV te evalueren. Beide zullen bijdragen tot de ontwikkeling van kwantitatieve risicobeoordeling en efficiënte controlemaatregelen.

Projectbeschrijving

In het kader van dit project zal vooral aandacht worden geschonken aan voedselproducten op basis van hun risico op besmetting met HEV. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Belgische vleesindustrie. De nadruk zal worden gelegd op levensmiddelen die lever, vlees of bloed van varken of everzwijn bevatten, aangezien die als de belangrijkste bron van HEV-besmetting in Westerse landen werden geïdentificeerd.

In een tweede fase zullen alternatieve moleculaire methoden worden ontwikkeld om besmettelijke HEV-deeltjes in risicovolle voedingsproducten op te sporen. Hiervoor zullen moleculaire methoden worden ontwikkeld die de integriteit van het RNA-genoom en de eiwitmantel van HEV in voedsel beoordelen. Hoe efficiënt de besmettelijkheid hiermee kan worden ingeschat, zal worden geëvalueerd door ze met een geschikt en geoptimaliseerd in vitro celkweekmodel te vergelijken.
In het laatste deel van het project zal de impact van vleesverwerkingspraktijken op de besmettelijkheid van HEV worden getest. Het doel is voorwaarden te definiëren voor de bereiding van levensmiddelen, die het risico van HEV-besmettelijkheid elimineren/beperken.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Ellen Lambrecht
Thomas Vanwolleghem
Etienne Thiry

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL