GMOlab - Expertiselaboratorium voor ggo-analyse

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2016
-
Project with no end date

In het kort

Een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) is een plant, dier of micro-organisme waarvan de genetische samenstelling in een laboratorium is gewijzigd met behulp van genetische manipulatie, waardoor een nieuwe combinatie van genen wordt gecreëerd die niet van nature voorkomt. Een plant kan bijvoorbeeld tegen insecten worden beschermd door het CRY-gen van een bacterie in zijn genoom te introduceren. In de EU zijn de ggo-producten die op de markt worden gebracht aan een strikte regelgeving onderworpen. Het ggo-laboratorium van Sciensano ontwikkelt en valideert methoden voor de detectie van genetisch gemodificeerde planten en micro-organismen in diervoeders, levensmiddelen en additieven en past deze toe in routineanalyses. Het heeft als taak de Belgische controle-instanties die belast zijn met de monitoring van ggo’s te ondersteunen en de keuzevrijheid van elke consument te garanderen.

Projectbeschrijving

Het ggo-laboratorium is een onderdeel van de wetenschappelijke dienst Transversale activiteiten in toegepaste genomica (TAG) dat zich bezighoudt met de detectie van gemodificeerde organismen (ggo’s) in levensmiddelen en diervoeders. Het laboratorium richt zich in het bijzonder op de genetische merkers die aanwezig zijn in transgene planten en afgeleide voedsel en levensmiddelen die beschikbaar zijn op EU-markt. Dit gebeurt in functie van de etikettering en monitoring na het in de handel brengen van ggo’s en de wetgeving inzakke de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van GGO materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken. De activiteiten van het laboratorium zijn gebaseerd op richtlijn 2001/18/EG en de verordeningen EG/1829/2003, EG/ 201⅙19, 2013/287/E met betrekking tot ggo’s, informatie aan de consument en bescherming van het milieu bij de commercialisering van  producten die ggo’s bevatten.

De 3 pijlers van het ggo-laboratorium zijn:

Expertise

We beschikken over expertise op verschillende niveaus. Op nationaal niveau leveren we wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische controle-instanties. We bieden technisch advies met betrekking tot de risicobeoordeling van nieuwe ggo’s, evenals technische oplossingen voor kwesties in verband met de detectie van ggo’s. Als een internationale speler zijn we ook lid van het Europese netwerk van ggo-laboratoria (ENGL) en hebben we de taak om het EU-referentielaboratorium (EU-RL) bij te staan in zijn wettelijke taken. Deze activiteit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, harmonisatie en standaardisatie van middelen en methoden voor staalafname, detectie, identificatie en kwantificatie van ggo’s..

Routine

Als een controlelaboratorium zorgen we voor de ontwikkeling en validatie van real-time en digitale PCR-methoden en hun routinematig gebruik onder de flexibele scope van accreditatie (ISO 17025) voor de detectie, identificatie en kwantificatie van ggo’s in voedingsmiddelen en diervoeders die beschikbaar zijn op de EU-markt. In deze context is onze belangrijkste stakeholder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Op aanvraag helpen we ook bedrijven bij de controle van hun producten.

Onderzoek

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve toegepaste genomicabenaderingen om ggo-gerelateerde problemen op te lossen en werken nauw samen met de Biotech- en Bio-IT-platformen, de andere twee eenheden van de TAG-dienst. Daarvoor hebben we tools ontwikkeld op basis van DNA walking en derde generatie sequencing (MinION) om ongeautoriseerde ggo’s op de EU-markt die veiligheidsproblemen kunnen veroorzaken, te kunnen detecteren en karakteriseren. Via het SPECENZYM-project en met onze eigen middelen ontwikkelen we momenteel hulpmiddelen voor de karakterisering van producten afkomstig uit microbiële fermentatie die  gecontamineerd kunnen zijn met genetisch gemodificeerde micro-organismen (ggm).

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL