CLIMPATHIC - Strategie voor genomische surveillance van pathogenen in afvalwater

Last updated on 23-5-2024 by Laura Van Poelvoorde
Projectduur:
januari 1, 2024
-
december 31, 2025

In het kort

Klimaatverandering beïnvloedt de verspreiding van pathogenen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Dit project heeft als doel hulpmiddelen te ontwikkelen voor genomische surveillance van deze pathogenen in afvalwater. Door prioriteit te geven aan belangrijke pathogenen en door gebruik te maken van geavanceerde detectiemethoden zal men in de context van klimaatverandering beter voorbereid zijn op opkomende ziekten. Het doel is om de surveillance-capaciteit te verbeterenvoor een snellere en efficiëntere diagnostische respons ter bescherming van de volksgezondheid.
 

Projectbeschrijving

Het doel van dit project is het kritieke kruispunt van klimaatverandering en surveillance van pathogenen aan te pakken door de significante impact van veranderende milieuomstandigheden op de verspreiding van ziekten te herkennen. Dit project focust op afvalwater als een waardevol hulpmiddel voor het monitoren van pathogenen. Deze hulpmiddelen bieden een nieuwe aanpak om de leemte in surveillancesystemen voor (her)opkomende pathogenen in de context van klimaatverandering op te vullen. 

Daarom stelt Sciensano, in samenwerking met het Institut Pasteur Cambodja en het Institut Pasteur Nieuw-Caledonië, voor om hulpmiddelen voor genomische surveillance te ontwikkelen met een pilootstudie gericht op het norovirus en dengue. De doelstellingen van dit project zijn de volgende:

  1. Prioriteren van pathogenen en aanleggen van databases: We zullen een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren om pathogenen die beïnvloed worden door klimaatverandering te identificeren en te prioriteren. Bovendien zullen we een databank aanleggen met genoomgegevens van deze pathogenen 
  2. Ontwikkeling van detectiestrategieën: We zullen detectiestrategieën op drie niveaus ontwikkelen en evalueren. Eerst focussen we op (RT-)qPCR en (RT-)ddPCR methoden om de virussen in afvalwater te kunnen detecteren en kwantificeren. Ten tweede ontwikkelen we gerichte sequencingbenaderingen op basis waarvan pathogenen gekarakteriseerd kunnen worden tot op stamniveau en informatie over de escape- of virulentiegenen van het vaccin verzameld kan worden. Tot slot bestuderen we metagenomische benaderingen waarmee elk type pathogeen kan worden opgespoord. 
  3. Toepassing van methoden op afvalwatermonsters: We verzamelen afvalwatermonsters van verschillende locaties en de ontwikkelde methoden zullen worden toegepast om het norovirus en dengue op te sporen en te analyseren. 

De resultaten van dit project zullen de lacune in surveillancesystemen voor pathogenen die gelinkt worden aan klimaatverandering aanpakken door hulpmiddelen aan te reiken voor vroegtijdige detectie, karakterisering en monitoring van ziekten in de context van veranderende milieuomstandigheden. 
 

Diensten die aan dit project werken

Partners

Myrielle Dupont-Royzeyro
Thibaut Objois
Erik Karlsson

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL