Spoorelementen en nanomaterialen

Diensthoofd: 

Kwantificeren, identificeren en karakteriseren van spoorelementen en nanodeeltjes met hun onderliggende risico’s 

Wij bestuderen de aanwezigheid, overdracht en potentiële gezondheidsrisico’s van chemische elementen in voeding, voeder, voedingssupplementen, materialen in contact met voeding enz. Wij geven specifieke aandacht aan de chemische vorm van deze elementen, aangezien dit hun toxiciteit kan beïnvloeden. Sommige elementen kunnen in de voeding terechtkomen vanuit verschillende milieucompartimenten — zoals de bodem of de lucht — en zo een bedreiging voor de voedselveiligheid vormen. Daarom omvat ons werk ook transferstudies, startend vanaf de oorsprong van de besmettingsketen tot de mens.
Met onze activiteiten ondersteunen we het regelgevingsproces en helpen we de voedselveiligheid te garanderen. Voor regelgevingsdoeleinden bepalen we ook de fysisch-chemische eigenschappen van geproduceerde nanomaterialen die te vinden zijn in de voedselketen, geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Met dit doel maken we gebruik van een geavanceerde technologie, die ‘transmissie-elektronenmicroscopie’ (TEM) wordt genoemd.

Meer weten?

Wij ontwikkelen, evalueren, valideren en implementeren diverse methoden die gericht zijn op het bestuderen van elementen en hun chemische vormen, nanomaterialen en virusachtige deeltjes. Met deze methoden bepalen we de aanwezigheid van deze elementen en hun chemische vormen in levensmiddelen en diervoeders, alsook hun migratie uit materialen in contact met levensmiddelen.
We bepalen de grootte en de concentratie van nanodeeltjes (bv. zilver, titaniumdioxide, ceriumdioxide, enz.) om te bepalen of geproduceerd materiaal al dan niet als nanomateriaal moet worden beschouwd. De bepaling gebeurt aan de hand van de definitie van de Europese Commissie (2011/ 696/EU). Daarnaast karakteriseren we virusachtige deeltjes en nanomaterialen in detail. Voor dit laatste werken we ook binnen de domeinen van risicoanalyse, classificatie en toxicologische analyse.

Daarnaast beoordelen we de blootstelling van de Belgische bevolking aan deze componenten en helpen de behoefte aan blootstellingsreductie te identificeren. We voeren risicoanalyses uit en integreren het biologische beschikbaarheidsaspect in de blootstellings- en de risicoberekeningen. We werken samen met de gezondheidsautoriteiten in België (FOD Volksgezondheid, FAVV) en Luxemburg, met de Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (GCO), het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en andere internationale instanties (ISO, OESO).

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Chemische analyse aanvragen

We hebben een langdurige ervaring in het opsporen van verschillende chemische stoffen.

 Chemische analyse aanvragen

Neemt deel aan volgende projecten

Partners

QR code

QR code for this page URL