NRL-TE; NRL-NANO; NRL-FCM - Nationaal referentielaboratorium voor spoorelementen in voedsel en diervoeders, voor nanomaterialen en voor voedselcontactmaterialen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2017
-
Project with no end date

In het kort

Officiële controles moeten gebaseerd zijn op analysemethoden die grondige, betrouwbare en vergelijkbare resultaten bieden in de hele Europese. De methoden die door officiële laboratoria worden gebruikt, evenals de kwaliteit en uniformiteit van de door hen gegenereerde analytische gegevens, moeten daarom continu worden verbeterd. Daartoe worden Europese referentielaboratoria en nationale referentielaboratoria aangewezen in verschillende competentiegebieden. Vanaf 1 januari 2017 functioneert Sciensano als het Belgisch Nationaal referentielaboratorium voor spoorelementen in voedsel en diervoeders (NRL-TE), als Nationaal referentielaboratorium voor nanomaterialen (NRL-NANO) en als Nationaal referentielaboratorium voor de migratie van anorganische elementen uit voedselcontactmaterialen (NRL-FCM).

Projectbeschrijving

De wetgeving van de Europese Unie voorziet een reeks geharmoniseerde regels om ervoor te zorgen dat voedsel en diervoeders veilig zijn (wetgeving van de Unie inzake de voedselproductieketen). Om te controleren of de ondernemers in de voedselproductieketen aan deze wetgeving voldoen, voeren de nationale bevoegde autoriteiten officiële controles uit. Officiële controles moeten gebaseerd zijn op analysemethoden die aan de nieuwste wetenschappelijke normen voldoen en grondige, betrouwbare en vergelijkbare resultaten in de hele Europese Unie bieden. De methoden die door officiële laboratoria worden gebruikt, evenals de kwaliteit en uniformiteit van de door hen gegenereerde analytische gegevens, moeten daarom continu worden verbeterd. Daartoe worden referentielaboratoria in de Europese Unie en nationale referentielaboratoria aangewezen in verschillende competentiegebieden.

Sciensano functioneert als het Belgisch nationaal referentielaboratorium voor sporenelementen in voedsel en diervoeders (NRL-TE), als nationaal referentielaboratorium voor nanomaterialen (NRL-NANO) en als nationaal referentielaboratorium voor de migratie van anorganische elementen uit voedselcontactmaterialen (NRL-FCM). De kerntaken van deze NRL’s zijn de wetenschappelijke en technische ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en van officiële laboratoria die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn aangewezen, alsook de organisatie van ringtesten onder deze officiële laboratoria.

De verantwoordelijkheden en taken van het nationaal referentielaboratorium zijn:

  1. samenwerken met de Europese referentielaboratoria en deelnemen aan opleidingscursussen en interlaboratoriumproeven die door deze laboratoria worden georganiseerd,
  2. de werkzaamheden van officiële laboratoria coördineren met het oog op harmonisatie en de verbetering van analysemethoden,
  3. ringtesten tussen officiële laboratoria organiseren, zorgen voor een passende follow-up van deze testen en de bevoegde autoriteiten informeren over de resultaten ervan,
  4. de informatie die de Europese referentielaboratoria levert onder de bevoegde autoriteiten en officiële laboratoria verspreiden,
  5. wetenschappelijke en technische ondersteuning bieden aan de bevoegde autoriteiten,
  6. opleidingscursussen geven aan het personeel van officiële controlelaboratoria.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL