NRL-FCM - Nationaal Referentielaboratorium voor voedingscontactmaterialen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2021
-
december 31, 2024

In het kort

Consumenten worden gedurende hun hele leven blootgesteld aan schadelijke stoffen via o.a. materialen bestemd voor contact met levensmiddelen (denk hierbij aan o.a. potten en pannen, borden, kommetjes en verpakkingen). Deze problematiek is echter zeer complex door het groot aantal chemicaliën dat kan gebruikt worden en de grote verscheidenheid aan materialen (o.a. kunststof, karton, siliconen, inkten, rubber, keramische voorwerpen, …). De activiteiten die uitgevoerd worden door het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor voedingscontactmaterialen, dat gehuisvest is in Sciensano, garanderen de veiligheid van de voedselketen.

Projectbeschrijving

Sciensano maakt deel uit van het Europese netwerk van referentielaboratoria voor voedingscontactmaterialen en biedt ondersteuning aan de andere Belgische laboratoria via workshops en communicatiegroepen.

In het kader van het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) worden analytische methoden voor de evaluatie van voedingscontactmaterialen ontwikkeld en gevalideerd voor zeer verschillende chemische componenten (o.a. bisphenol A, minerale olie, foto-intiatoren, metalen, …) in complexe matrices (zoals o.a. droge en vette levensmiddelen) en in simulanten die gebruikt worden om het contact met reële levensmiddelen te imiteren. Deze grote variatie is een wetenschappelijke uitdaging. Sciensano is ISO 17025 geaccrediteerd voor een aantal migratie-analyses.

De aanwezigheid van volgende contaminanten wordt onderzocht in kader van het controleprogramma van het Federaal agentschap voor voedsel veiligheid (FAVV):

  • Foto-inititatoren in verpakkingen en simulant Tenax
  • Ftalaten en ESBO in levensmiddelen die bewaard wordt in bokalen
  • Bisphenol A in keukenmaterialen uit polycarbonaat
  • Melamine en formaldehyde in keukenmaterialen uit melamine
  • Primaire aromatische amines in keukenmaterialen uit polyamide
  • Bisphenol A, ftalaten en foto-intitiatoren in droge voeding
  • Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) en derivaten in vette levensmiddelen en metalen verpakkingen
  • Aluminium uit voedingscontactmaterialen vervaardigd uit aluminium
  • Zware metalen uit keukenmaterialen vervaardigd uit metaal en keramische voorwerpen

Verder wordt er ook deelgenomen aan verschillende ringtesten georganiseerd door o.a. FAPAS en het Europese Referentie Laboratorium om zo een goede kwaliteit van de uitgevoerde analyses te garanderen.

Via de verschillende activiteiten in het project, krijgen wij een beter beeld van de eventuele contaminatie van de levensmiddelen door voedingscontactmaterialen.

Projectonderzoekers van Sciensano

QR code

QR code for this page URL