Spoorelementen

Unitverantwoordelijke: 

De blootstelling aan spoorelementen in de voedselketen en het milieu en hun onderliggende risico’s beoordelen

Wij zijn het Nationaal Referentielaboratorium voor de bepaling van spoorelementen in voeding, veevoeder en materialen in contact met voedsel. Als experts in dit domein bepalen we de hoeveelheden spoorelementen in de voedselketen en het milieu. We beoordelen ook de blootstelling van het menselijke dieet aan deze elementen en hun elementspeciatie. Op basis daarvan evalueren we de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s.

Hiervoor ontwikkelen, optimaliseren, valideren en accrediteren wij methoden voor de analyse van spoorelementen en hun species. Dit verwezenlijken we met behulp van de meest geavanceerde technieken. Daarnaast ontwikkelen en valideren wij methoden voor de analyse van metaal- en metaaloxidenanodeeltjes in voeding en voedingsadditieven.

Dankzij onze analysemethoden kunnen we diverse spoorelementen in diverse matrices detecteren en kwantificeren. We richten ons vooral op die elementen die een nadelige impact kunnen hebben op de gezondheid van de consumenten. Bekende voorbeelden zijn cadmium in spinazie, lood in babyvoeding, anorganisch arseen in rijst en kwik in vis.

Meer weten?

De aanwezigheid van spoorelementen in de voedselketen en het milieu bewaken en hun onderliggende impact op de gezondheid van de mens evalueren, behoort tot onze kernexpertise. Op basis van ons onderzoek helpen en adviseren wij de Belgische federale en regionale overheden (FOD Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu, Natuur en Energie en OVAM).

Onze analytische capaciteit in het domein van spoorelementen is essentieel voor onze werking en stelt ons in staat om spoorelementen te analyseren in verschillende onderdelen van de voedselketen en het milieu, maar vooral ook om onze onderzoeksprojecten aan te wakkeren.

Specifieke onderwerpen van ons wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen jaren zijn:

  • analyse, blootstelling en risicobeoordeling van spoorelementen en/of hun species in voeding en voedingssupplementen
  • integratie van bio-toegankelijkheid van spoorelementen bij blootstellings- en risicobeoordelingen
  • studie van de achtergrondconcentraties van spoorelementen in Vlaamse gronden
  • studie van de overdracht van spoorelementen uit het milieu (bodem, lucht, voer) in de voeding
  • studie van de absorptie, distributie en eliminatie van nanodeeltjes bij ratten
  • analyse van totale elementconcentraties (bijv. Cd, Pb, As, Cu, Zn, Se, Hg, …)
  • scheiding van verschillende elementensoorten gevolgd door een kwantificatiestap
  • analyse van metaal- en metaaloxidenanodeeltjes in voeding en voedingssupplementen om de deeltjesgrootte, de grootteverdeling en de concentratie van geselecteerde nanodeeltjes te bepalen
  • Voor materialen die in contact komen met voedsel, wordt migratie uitgevoerd volgens de Resolutie van de Raad van Europa Res(2013)9 voor metalen en metaallegeringen, en volgens 84/ 500/ EC en 2005/ 31/ EC voor keramische voorwerpen.

QR code

QR code for this page URL