EXPTiO2 - De maatschappelijke en economische effecten van interventies voor de volksgezondheid vanuit een exposoombenadering: Titaniumdioxide als casestudy

Last updated on 6-6-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
november 1, 2022
-
oktober 31, 2026

In het kort

Titaniumdioxide is een chemische stof die voorkomt in een groot aantal dagelijks gebruikte producten, zoals voedsel, cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten en geneesmiddelen. In 2021 werd het uit veiligheidsoverwegingen door de Europese Commissie verboden als levensmiddelenadditief. Dit project wil bepalen welke individuen in de Belgische bevolking het meest worden getroffen door blootstelling aan deze potentieel schadelijke chemische stof, en in hoeverre het recente verbod de volksgezondheid positief heeft beïnvloed.

Projectbeschrijving

Van ons milieu wordt gezegd dat het de belangrijkste motor is achter gezondheid en welzijn. Het is feitelijk verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale chronische ziektes wereldwijd, zoals kanker en diabetes.  De laatste jaren benadrukken onderzoekers de noodzaak om de invloed van het milieu op onze gezondheid te definiëren, te kwantificeren en te meten, omdat dit de grootste kans biedt om ziektes te voorkomen.. Het zogenaamde, zeer toepasselijk naamgegeven exposoomonderzoek was geboren. Als tegenhanger van het genoom vertegenwoordigt het exposoom het geheel van niet-genetische blootstellingen of blootstellingen aan de omgeving van een individu tijdens zijn leven. Hieronder vallen onder meer voeding, luchtvervuiling, groene ruimte, inkomen en psychologische stress. 

Chemische stoffen spelen daarin een belangrijke rol, omdat ze in ons milieu veel voorkomen. Titaniumdioxide is zo’n chemische stof waaraan we in ons dagelijks leven via allerlei bronnen worden blootgesteld. Met dit project willen we de blootstelling aan titaniumdioxide via de voeding in de Belgische bevolking schatten, zowel voor als na het verbod. We bereiken deze schatting door de gemeten concentraties in levensmiddelen te koppelen aan consumptiepatronen die we afleiden uit relevante onderzoeken. Als een eerste stap naar een meer holistische benadering van de beoordeling van de blootstelling, kijken we ook naar interacties met andere manieren waarop titaniumdioxide wordt opgenomen en nauw verwante stoffen. In het algemeen stelt dit project ons in staat om de sociaal-economische gevolgen van het recente verbod te beoordelen en om toekomstige aanbevelingen voor de volksgezondheid te vergemakkelijken door een doeltreffend methodologisch kader te ontwikkelen. 

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Roberto Cerina
Alexander Grigoriev

QR code

QR code for this page URL