Elektronenmicroscopie

Unitverantwoordelijke: 

Nanomaterialen analyseren dankzij elektronenmicroscopie

Wij karakteriseren de fysisch-chemische eigenschappen van nanomaterialen in een regelgevende context, met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM).Ons onderzoek is gericht op nanomaterialen die voorkomen in de voedselketen, geneesmiddelen, cosmetica en het milieu.

Dankzij onze expertise in TEM-analyse kunnen we foto’s (elektronenmicrografen) van deeltjes op een nanometer (nm) schaal maken. Op basis van deze foto’s beoordelen we de grootte van de deeltjes en beschrijven we hun morfologie, aggregatie- en agglomeratiestatus alsook hun kristalliniteit. Ook de aanwezigheid van verontreinigingen en onzuiverheden kan worden gevisualiseerd.

Daarnaast gebruiken we beeldanalyse om de grootte, vorm en oppervlakte-eigenschappen van individuele nanodeeltjes te meten. Bij gebruik van analytische TEM kunnen we tegelijkertijd de grootte, vorm, morfologie en de chemische samenstelling van nanodeeltjes met een nanometrische resolutie evalueren. Dankzij deze techniek kunnen we specifieke deeltjes in complexe matrices zoals voedsel, cosmetica, geneesmiddelen en het milieu identificeren en meten.

De hierboven beschreven informatie is verplicht om nanomaterialen te kunnen identificeren, evenals voor hun registratie en de risicoanalyse van hun toepassingen.

Meer weten?

Aangezien TEM-analyses essentieel zijn voor de identificatie van nanomaterialen, risicoanalyse en toxicologisch- en toxicokinetisch onderzoek, bieden wij wetenschappelijke ondersteuning aan verschillende Belgische overheidsorganisaties. Dit omvat het genereren van data en het formuleren van richtlijnen om nanomaterialen te definiëren en te karakteriseren, met het oog op de ondersteuning van risicoanalyses.

Naast TEM-methoden passen we een reeks complementaire analytische technieken toe om nanomaterialen te karakteriseren, waaronder dynamische lichtverstrooiing, particle tracking-analyse en inductief gekoppelde plasma-massaspectrometrie.

We vervullen meer bepaald de volgende taken:

  • We meten de minimale afmeting van individuele deeltjes om de Europese Commissie (EC)-aanbeveling voor een definitie van nanomaterialen te kunnen implementeren
  • We nemen deel aan de karakterisering van kandidaat- en gecertificeerde referentiematerialen en representatieve testmaterialen
  • We implementeren en valideren een methode om de fractie van synthetische nanomaterialen in voedingsadditieven te beoordelen
  • We karakteriseren geproduceerde nanomaterialen in het kader van de evaluatie van hun mogelijke genotoxiciteit
  • We onderhouden onze expertise in TEM-diagnostiek om bekende, nieuwe en (her)opkomende infectieuze agentia in crisissituaties te kunnen karakteriseren en de kwaliteit van een nieuwe generatie vaccins op basis van virusachtige deeltjes te controleren

Wij werken samen met de Belgische (FOD Volksgezondheid, FAVV), Luxemburgse en Europese autoriteiten (EFSA, Joint Research Center van de Europese Commissie, Centre Européen de Normalisation). We werken ook samen met internationale organisaties zoals ISO en de OESO.

In het kader van (inter)nationale onderzoeksprojecten ontwikkelen wij een erkende expertise in de identificatie en karakterisering van verschillende soorten nanomaterialen met behulp van conventionele en analytische TEM-methodologieën volgens de hoge kwaliteitscontrolenormen.

QR code

QR code for this page URL