Aviaire virologie en immunologie

Diensthoofd: 

Anticiperen op aviaire virale ziekten, vooral aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, en deze detecteren en controleren

Wij detecteren, identificeren en volgen hoofdzakelijk de twee aangifteplichtige virale infecties bij pluimvee, aviaire influenza en de ziekte van Newcastle. Dankzij een surveillance, zowel bij pluimvee als bij in het wild levende vogels, kunnen we een dienst van vroegtijdige detectie aanbieden en potentiële dreigingen nationaal en internationaal opvolgen. In nauwe samenwerking met de diagnostische activiteiten zet ons onderzoek in op het beter begrijpen van de aanpassings- en virulentiemechanismen en de bij de gastheer gevestigde immuniteit na vaccinatie of infectie. Op grond van onze expertise geven wij permanent advies aan de gezondheidsautoriteiten om hen te helpen bij het controleren en bestrijden van dierziekten van virale oorsprong.

QR code

QR code for this page URL