EMERDIAH5 - Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2017
-
december 31, 2017

In het kort

Sinds enkele jaren zorgt het vogelgriepvirus, met name het subtype H5, voor grote verliezen in de pluimveesector. De huidige diagnosemethodes waarmee het al dan niet hoge pathogene karakter van de stammen kan worden geïdentificeerd en bepaald, zijn soms tijdrovend en duur. Het project EMERDIAH5 heeft tot doel een alternatieve methode voor differentiële moleculaire diagnose te ontwikkelen met behulp van de Luminex-technologie. Bovendien wordt in het kader van een serologische H5-controle het gebruik van specifieke commerciële ELISA-tests voor H5-stammen geëvalueerd.

Projectbeschrijving

Sinds 2004 hebben hoogpathogene vogelgriepvirussen (HPAI) van subtype H5 het vermogen verworven om te infecteren en te circuleren onder wilde dieren. Sommige virussen hebben ook de eigenschap verworven om zich te verbinden met andere stammen, waardoor ze nieuwe H5Nx-virussen vormen. De verspreiding van deze virussen en het uitblijven van een algemene oplossing om hun verspreiding te beperken vraagt een adequate controle van onze kweekdieren en de wilde dieren. Het project EMERDIAH5 beoogt de ontwikkeling en implementatie van virologische en serologische diagnosetests zodat sneller kan worden gereageerd voor de detectie van vogelvirussen met meldingsplicht (NAI). In het kader van de moleculaire diagnose wordt de Luminex-technologie ontwikkeld om de pathotypering van de virale stam mogelijk te maken, evenals de subtypering van de hemagglutinineproteïnen (HA) en neuraminidase (NA) op veldmonsters. Monsters afkomstig van de diagnose zullen worden getest om de gevoeligheid en de precisie van deze techniek te evalueren en te vergelijken met de huidige diagnosemethodes. Ten slotte zal in het kader van de serologische diagnose het opsporingsspectrum van commerciële ELISA-tests voor meerdere diersoorten, specifiek voor het subtype H5, worden geëvalueerd om de integratie ervan in de standaarddiagnose te bekijken.

QR code

QR code for this page URL