Diergeneeskundige bacteriologie

Diensthoofd: 

Besmettelijke bacteriën opsporen bij dieren

Wij sporen besmettelijke bacteriën op die ziekten veroorzaken, voornamelijk bij gevogelte, varkens, herkauwers en paarden.

Of het nu gaat om bacteriën die alleen dieren treffen (zoals bepaalde soorten mycoplasma, mycobacteriën, colibacteriën of salmonella) of bacteriën die mens én dier kunnen besmetten (zoals de verwekkers van brucellose, leptospirose, rundertuberculose, miltvuur en Q-koorts), het is onze missie de autoriteiten te ondersteunen in hun strijd tegen deze ziekten. Hiertoe stellen wij hen onze expertise en technieken ter beschikking om de vermoedens van de klinische en diergeneeskundige laboratoria van het land te bevestigen en te documenteren.
Om zowel de opsporing als de kennis over deze ziekteverwekkende bacteriën te verbeteren, ontwikkelen wij onderzoeksactiviteiten in samenwerking met de academische wereld en de instellingen die zich met dezelfde problematiek bezighouden. Wij toetsen onze diagnosecapaciteiten en die van onze partners voortdurend aan veeleisende kwaliteitsnormen.
Ten slotte adviseren wij de gezondheidsautoriteiten van het land om hen te helpen in de controle op en de strijd tegen de bacteriële ziekten waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Meer weten?

Om besmettelijke ziekten op te sporen werken we rechtstreeks met behulp van een kweek of de opsporing van DNA-signaturen van de bacteriën in de geïnfecteerde stalen, of onrechtstreeks door een specifieke immuunreactie bij de blootgestelde dieren aan het licht te brengen.

Events

Publicaties

NRC/NRL

QR code

QR code for this page URL