Algemene bacteriologie

Unitverantwoordelijke: 

Bacteriën van dierlijke oorsprong detecteren, kweken, isoleren, identificeren en karakteriseren

We detecteren, identificeren en bewaken de ontwikkeling van indicatorbacteriën of bacteriën verantwoordelijk voor besmettelijke ziekten bij dieren, zoals Staphylococcus aureus, E. coli-bacteriën of mycoplasma. Wanneer hun aanwezigheid wordt vermoed, maar hun cultuur moeilijk is, maken we gebruik van moleculaire of immunologische methoden om deze bacteriën op te sporen. Wij adviseren ook de gezondheidsautoriteiten om hen te helpen bij het efficiënt controleren en bestrijden van bacteriële ziekten.

Meer weten?

Naast routinematige diagnose op basis van de detectie van antilichamen in het bloed van dieren of van de cultuur van de gezochte bacteriën gebruiken of ontwikkelen we methoden voor de detectie en karakterisering van bacteriën op basis van de analyse van hun DNA. Of het nu gaat om identificatiemarkers, virulentie-eigenschappen of antibioticaresistentie, we kunnen nauwkeurig alle bacteriën karakteriseren die binnen onze opdracht vallen.

We werken ook samen met epidemiologen om de evolutie van antibioticaresistentie bij geïsoleerde bacteriën in de veestapel te volgen, vooral sinds het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde strikt gereglementeerd is. We onderzoeken ook de opkomst en de verspreiding van antibioticaresistentiegenen, waarbij we bijzondere aandacht besteden aan de genen die het succes van antibioticabehandelingen in de menselijke geneeskunde in gevaar brengen.

Tenslotte werken we samen met de autoriteiten voor de identificatie van bacteriën die mogelijk bruikbaar zijn als biologische wapens voor terroristische doeleinden.

QR code

QR code for this page URL