Brucellose

Brucellose is een bacteriële zoönose veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Brucella. Bij mensen wordt het ook Malta-koorts genoemd. Op mondiaal niveau is de impact groot; naar schatting raken jaarlijks bijna 500.000 mensen besmet.

Brucellose en dieren 

Brucellose is een pathologie die alle soorten gebruikszoogdieren kan treffen (runderen, geiten, schapen, varkens). De belangrijkste klinische symptomen zijn vruchtafstoting en voortplantingsproblemen. De bacterie is massaal aanwezig in de producten bij het afkalven van besmette dieren, maar wordt ook gevonden in de melk. Brucellose wordt ook bij honden beschreven. Verschillende wilde zoogdiersoorten zijn ook gevoelig voor infectie door bacteriën van het geslacht Brucella.

Brucellose en de mens

Menselijke besmetting wordt voornamelijk veroorzaakt door het drinken van besmette melk van kleine herkauwers. Het manipuleren van abortus kan ook een bron van infectie zijn. Het is belangrijk op te merken dat de manipulatie van de kiem in het laboratorium ook een aanzienlijke besmettingsbron is.

Bij de mens veroorzaakt brucellose een griepachtig syndroom (koorts, gewrichtspijn, enz.) dat ernstige complicaties zoals endocarditis, encefalitis of artritis kan teweegbrengen. De moeilijkheid van de diagnose schuilt in een zeer gevarieerde symptomatologie en de vaststelling in de laboratoria van een kwaliteitsvolle serologische diagnose.

Ziekte met aangifteplicht?

Gevallen van brucellose bij dieren moeten verplicht worden aangegeven. Bij de mens is brucellose een aangifteplichtige ziekte in Vlaanderen en Wallonië.

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

De manipulatie van Brucella in laboratoria voor klinische biologie of onderzoek is een niet te verwaarlozen risicofactor in ons land. Om dit risico te beheersen, moet deze manipulatie volgens strikte voorschriften voor bioveiligheid worden uitgevoerd.

Het werk met besmette gebruiksdieren kan ook een bron van besmetting zijn. Vooral slachthuispersoneel, dierenartsen en boeren lopen hier een risico op blootstelling. Omdat brucellose bij vee zeldzaam is, is dit risico echter laag in België.


 

Sciensano herbergt het referentielaboratorium (NRL) van brucellose voor dierlijke brucellose, en het referentiecentrum (NRC) voor humane brucellose.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp