Cijfers

Voor de dierlijke vorm heeft de Europese Unie aan België de ziektevrije status van zijn veestapel verleend. Ook de schapen- en varkenspopulaties zijn ziektevrij. In het wild wordt de infectie beschreven bij zeezoogdieren en everzwijnen. We merken wel op dat in België infecties bij runderen door besmette everzwijnen worden beschreven.

Bij de mens zijn de meeste gevallen in België, ongeveer 2 bevestigde gevallen per jaar, importgevallen die gekoppeld zijn aan een verblijf in het buitenland in endemische gebieden, voornamelijk in de mediterrane regio. 
 

Sciensano herbergt het referentielaboratorium (NRL) van brucellose voor dierlijke brucellose, en het referentiecentrum (NRC) voor humane brucellose.

QR code

QR code for this page URL