Sciensano & Brucellose

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

Sciensano herbergt het referentielaboratorium (NRL) van brucellose voor dierlijke brucellose, en het referentiecentrum (NRC) voor humane brucellose. We voeren gecertificeerde tests uit om de diagnose van brucellose te kunnen stellen. We verbeteren deze diagnose ook en bestuderen de virulentie om ze beter onder controle te houden. Ten slotte werken we samen met internationale partners om de ziektevrije status van België te waarborgen.

Diagnose | gecertificeerde tests uitvoeren om de diagnose van de ziekte te kunnen stellen

Voor de dierlijke vorm voeren we de serologische en bacteriologische diagnose uit met de tests die door het OIE zijn aanbevolen. We voeren deze tests uit volgens de vereisten van de norm ISO17025. We vervolledigen onze diagnose met moleculaire hulpmiddelen waarmee we de bacteriën kunnen typeren. 

Voor de menselijke vorm gebruiken we de serologische en bacteriologische tests die door de WHO zijn aanbevolen. Deze tests worden parallel of in serie uitgevoerd om een ​​robuuste diagnose af te leveren volgens de vereisten van ISO15189. We voeren ook moleculaire typering uit, waarmee we de oorsprong van de infectie en het waarschijnlijke geografische besmettingsgebied kunnen achterhalen.

Onderzoek | de diagnose verbeteren en de virulentie bestuderen om ze beter te beheersen

We ontwikkelen hoofdzakelijk twee onderzoekslijnen: de ontwikkeling en verbetering van de serologische diagnose enerzijds en, dankzij de beheersing van experimentele infectiemodellen, de studie van de virulentie van de verschillende brucellastammen anderzijds.

Expertise | de ziektevrije status van België garanderen en samenwerken met internationale partners

We gebruiken onze kennis van het geheel van diagnostische technieken voor brucellose om de ziektevrije status van België te behouden en te garanderen. Deze expertise wordt ook gebruikt voor samenwerkingen met ontwikkelingslanden en voor de studie van brucellose bij dieren in het wild (zee- en landzoogdieren).

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp