Leptospirose

Leptospirose is een besmettelijke ziekte bij mens en dier, die wordt veroorzaakt door de bacteriën van het geslacht Leptospira. Mensen worden besmet via hun huid of slijmvliezen (mond, neus, ogen), door contact met vervuild water of vervuilde grond, of door direct contact met een besmet dier. Het is een zoönose, die verspreid over de hele wereld, en vooral in de tropische gebieden, voorkomt.  

De ziekte is een groot probleem voor de volksgezondheid in warme en vochtige gebieden, met name in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. In België blijft het risico op menselijke besmetting beperkt.  

Wat is leptospirose?

Leptospirose is een zoönose (overgedragen van dier op mens), veroorzaakt door de bacteriën van het geslacht Leptospira, die een bepaalde spiraalvorm hebben. De belangrijkste natuurlijke reservoirs van de bacterie zijn kleine knaagdieren (ratten, muizen), boerderijdieren (runderen, geiten, paarden, varkens) en huisdieren (honden, katten). Al deze dieren scheiden leptospiren uit in de urine. De bacteriën kunnen enkele weken overleven in een warme en vochtige omgeving (stilstaand water, modderige grond).  

Overdracht

Mensen worden besmet via de huid of de slijmvliezen (mond, neus, ogen), door contact met vervuild water of vervuilde grond, of door direct contact met een besmet dier.

Risicogroepen

De mensen die het meeste risico lopen op besmetting, zijn bepaalde beroepsgroepen (veehouders, dierenartsen, vuilnismannen, landbouwers, enz.), evenals mensen die vrijetijdsactiviteiten in zoet water uitoefenen (vissen, kajakken, zwemmen, enz.).

Symptomen

Bij de mens is de klinische presentatie van leptospirose zeer gevarieerd, gaande van een mild griepachtig syndroom tot een aantasting van meerdere organen, die mogelijk fataal kan zijn. Bij de ernstige vorm (syndroom van Weil) is er gewoonlijk sprake van hoge koorts, geelzucht, een verstoord bewustzijn, hemolytische anemie en hemorragische verschijnselen.  

Bij dieren is een besmetting over het algemeen asymptomatisch bij knaagdieren en insecteneters. Bij boerderijdieren en huisdieren wordt een korte bacteriëmie gevolgd door de kolonisatie van de nieren en de lever, waar de leptospiren kunnen leiden tot acute of chronische infecties, die zich uiten in nier- en leverfalen, verlies van eetlust, pulmonaal hemorragisch syndroom, onvruchtbaarheid, geelzucht, abortus en oculaire complicaties zoals uveïtis.


 

Sciensano huisvest het Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirose bij dieren in België en heeft ook expertise in de moleculaire diagnose van acute gevallen bij de mens binnen tien dagen na het begin van de symptomen. Daarnaast is Sciensano ook verantwoordelijk voor de epidemiologische surveillance van de ziekte bij de mens in België. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp