Bacteriële zoönotische ziekten

Unitverantwoordelijke: 

Intracellulaire bacteriën van dierlijke oorsprong en overdraagbaar op de mens diagnosticeren, bewaken, isoleren en karakteriseren

We detecteren, identificeren en bewaken zoönotische bacteriën verantwoordelijk voor infectieziekten bij dieren, zoals Q-koorts (coxiellose), leptospirose, abortieve chlamydia of tularemie. Sciensano is een pionier in de toepassing van het concept ‘One Health’ (‘Eén gezondheid’) voor bepaalde ziekten, zoals Q-koorts en brucellose. In deze context volgen we de evolutie van en anticiperen we op een mogelijke opkomst van zoönotische bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu. Wij verstrekken ook voortdurend advies aan de gezondheidsautoriteiten om deze ziekten te helpen controleren en efficiënt te bestrijden.

Meer weten?

Naast de routinediagnostiek gebruiken en ontwikkelen we genetische methoden voor de karakterisering van geïsoleerde bacteriën of, indien isolatie moeilijk is, direct op besmette stalen. Op die manier kunnen we bij een epidemie de besmettingsbron opsporen, de transmissiewijze(n) identificeren en de ontwikkeling van de bacteriën in de tijd volgen.

Wij werken ook aan verbeteringen in de diagnostiek in de diergeneeskundige en humane geneeskunde, in de eerste plaats door de controle van de commerciële diagnostische kits die in de nationale laboratoria worden gebruikt en in de tweede plaats door betere cultuurtechnieken van moeilijk kweekbare bacteriën.

Als onderdeel van onze referentieactiviteiten bereiden we goed gekarakteriseerd controlemateriaal voor ziekten voor die binnen onze opdracht vallen.

Ten slotte werken we samen met de gezondheidsautoriteiten om onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen die de controle en de bestrijding van deze ziekten verbeteren.

 

QR code

QR code for this page URL