Exotische en vector-overgedragen ziekten

Diensthoofd: 

Onderzoek, detectie en controle van exotische virale ziekten en overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) voor een betere (dier)gezondheid

Onder andere door klimaatveranderingen, de voortdurende toename van internationale handel en toerisme kunnen nieuwe ziekten zich gevestigen in gebieden waar ze voordien niet voorkwamen. Sciensano is als nationaal referentie laboratorium verantwoordelijk voor de diagnostiek en het onderzoek van exotische virale ziekten bij éénhoevige en tweehoevige dieren zoals mond- en klauwzeer, vesiculaire varkensziekte, vesiculaire stomatitis, blauwtong, epizoötische hemorrhagische ziekte en riftdalkoorts, en als Europese Unie referentie laboratorium voor besmettelijke nodulaire dermatose (lumpy skin disease) en schapen- en geitenpokken. Sciensano draagt tevens  bij tot het nationale en internationale controlebeleid van deze exotische virale ziekten.
Daarnaast draagt Sciensano ook bij tot het nationaal en internationaal controlebeleid inzake de bestrijding en preventie van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) (prionziekten). Dit zijn trage, dodelijke overdraagbare neurodegeneratieve ziekten die zowel mensen (ziekte van Creutzfeldt-Jakob; CJD) als dieren treffen (zoals de “gekke koeienziekte”). In dit kader staat Sciensano in voor de diagnostiek en bepaalt het de genetische resistentie of gevoeligheid voor prionziekten.

QR code

QR code for this page URL