OIE Twinning FMD - OIE Laboratory Twinning-project voor mond- en klauwzeer diagnostisch laboratorium capaciteitsopbouw in Nigeria

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
mei 1, 2014
-
april 30, 2018

In het kort

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) financiert een project voor technische en wetenschappelijke samenwerking om de diagnose en controle van mond- en klauwzeer (MKZ) in Nigeria te verbeteren. Sciensano helpt de paraatheid en capaciteit voor MKZ-diagnose in Nigeria te verbeteren en ondersteunt het National Veterinary Research Institute (NVRI) en de Veterinaire Dienst van Nigeria om MKZ blijvend onder controle te houden.

Projectbeschrijving

Het OIE Twinning Project streeft naar capaciteitsopbouw via een door Sciensano (een OIE Referentie Centrum) begeleide technische en wetenschappelijke samenwerking, om de vaardigheden, competenties en bekwaamheid van de medewerkers van het NVRI voor MKZ-diagnose te versterken en de Veterinaire Dienst duurzaam te ondersteunen in de beheersing van MKZ.

De negen hoofddoelen van het project zijn:

 1. de kwaliteit van de bestaande MKZ-diagnostiek te verbeteren;
 2. nieuwe diagnostische technologie voor MKZ in te voeren;
 3. de principes van kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging (QC/QA) te implementeren;
 4. laboratoriumprocedures voor biologische veiligheid en bescherming en procedures voor veilig stalentransport in te voeren;
 5. de kennis over MKZ-circulatie in Nigeria te vergroten;
 6. in vitro kwaliteitscontrole van MKZ-vaccins en postvaccinatiemonitoring in te voeren;
 7. de vooruitgang die in het laboratorium en in de ondersteuning van de Veterinaire dienst is geboekt, te onderhouden;
 8. de diagnostische technologie van Sciensano over te dragen door een technische laboratoriumworkshop over MKZ te organiseren in Nigeria voor deze regio van Afrika;
 9. het NVRI voorbereiden om later te evolueren naar het niveau van een OIE Reference Laboratory.

Om deze doelstellingen te realiseren, werken Sciensano en het NVRI samen op het vlak van informatie, training, diagnose en ziektebestrijding.

 1. Informatie: tweerichtingscommunicatie over technische en wetenschappelijke informatie, zoals diagnostische protocollen en MKZ-stamidentificatie, noodzakelijk binnen de grenzen van vertrouwelijkheid.
 2. Diagnose, opleiding en ziektecontrole:
 • Opleiding van NVRI-personeel bij Sciensano over het isoleren en karakteriseren van virussen en antilichamen, laboratoriumprocedures voor biologische veiligheid en veilig stalentransport, de basis van kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging
 • Een technische workshop in Nigeria voor de overdracht van diagnostische technologieën en kennis aan vertegenwoordigers van MKZ-laboratoria uit regionale landen
 • In Nigeria verzamelde monsters worden parallel in België en Nigeria geanalyseerd

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

David Ehizibolo
Hussaini Ularamu
David Lazarus
Yiltawe Wungak

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL