Antibiotica en resistentie

Unitverantwoordelijke: 

Monitoring van bacteriën onder surveillance om hun resistentie tegen antibiotica te testen

Ons team controleert antibioticaresistentie bij een representatief aantal bacteriën onder surveillance. We stellen deze bacteriën bloot aan een breed panel van antibiotica om te testen welke effectief blijven. De resultaten worden gecommuniceerd in jaarrapporten en wetenschappelijke publicaties, en vormen de basis voor therapeutische aanbevelingen door diverse gezondheidsautoriteiten. Tegelijkertijd ontrafelen we de genetica achter deze resistenties zodat we meer inzicht krijgen in de resistentiemechanismen bij de in België circulerende bacteriën.

We nemen ook deel aan (inter)nationale projecten die zich richten op de surveillance van antibioticaresistentie, de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en de implementatie van geavanceerde technologieën op het terrein.

Meer weten?

Antimicrobiële resistentie treedt op wanneer micro-organismen (zoals bacteriën) veranderen na blootstelling aan antimicrobiële geneesmiddelen (zoals antibiotica). Micro-organismen die antimicrobiële resistentie ontwikkelen, worden soms „superbugs” genoemd. Als gevolg hiervan worden de geneesmiddelen ineffectief en blijft de infectie in het lichaam, wat het risico op verspreiding verhoogt. Antimicrobiële resistentie verhoogt de kosten van gezondheidszorg door langere verblijven in ziekenhuizen en meer intensieve zorg.

De gezondheidsautoriteiten adviseren één of twee klassen antibiotica voor alle pathologieën. Het is belangrijk dat we resistentie nauwlettend bewaken zodat we hen kunnen waarschuwen als er nieuwe resistentiemechanismen ontstaan ​​en hen informeren over de antibiotica die effectief blijven. In ons team richten we onze aandacht op Salmonella, Shigella, Listeria, Neisseria meningitidis en Mycobacteria-isolaten. We controleren op resistenties tegen een groot aantal antibiotica die in onderstaande tabel worden vermeld, en vergelijken de resultaten met andere nationale en internationale surveillancestudies. We voeren alle analyses uit volgens de ISO 15189-kwaliteitsnormen.

Overzicht van de geteste antibiotica, gerangschikt per organisme

Salmonella/ Shigella

Listeria

Neisseria meningitidis

M. tuberculosisa

Niet-tuberculeuze

mycobacteriën

Ampicilline

Amoxicilline

Amoxicilline

Rifampicine

Amikacine

Azithromycine

Ampicilline

Ampicilline

Isoniazide

Ciprofloxacine

Cefotaxim

Chloramphenicol

Azythromycine

Pyramizide

Clarithromycine

Ceftazidim

Ciprofloxacine

Benzylpenicilline

Ethambutol

Ethambutol

Chloramphenicol

Erythromycine

Cefotaxim

Moxifloxacine

Gatifloxacine

Ciprofloxacine

Gentamycine

Chloramphenicol

Linezolide

Linezolide

Colistine

Streptomycine

Ciprofloxacine

Amikacine

Minocycline

Ertapenem

TMP-SMX

Rifampicine

Capreomycine

Moxifloxacine

Gentamicine

Amoxicilline

 

Ofloxacine

Rifabutine

Meropenem

 

 

Rifabutine

Rifampine

Sulfamethoxazol

 

 

Ethionamide

Streptomycine

Tetracycline

 

 

PAS

TMP-SMX

Tigecycline

 

 

 

 

Trimethoprim

 

 

 

 

 a De cursief gedrukte antibiotica zijn tweedelijnsgeneesmiddelen en alleen getest in geval van resistentie tegen rifampicine. TMP-SMX, trimethoprim-sulfamethoxazol; PAS, para-aminosalicylzuur.

Een groot deel van ons werk is gewijd aan de studie van de mechanismen die de geneesmiddelresistente bacteriën gebruiken om resistent te worden. Dit is belangrijk voor de risicobeoordeling, omdat de resistentiemechanismen soms tussen bacteriën kunnen worden overgedragen wanneer ze nauw contact hebben.

In ons lab gebruiken we vier hoofdmechanismen voor het ontrafelen van de genetische oorzaak van resistentie:

  1. DNA-sequencing met behulp van de klassieke Sanger-analyse van PCR-fragmenten of Next Generation Sequencing van volledige bacteriële genomen.
  2. Gerichte multiplex genotypering. We gebruiken intern ontwikkelde assays die specifiek screenen op 50 mogelijke oorzaken van resistentie in een enkele schaal met behulp van fluorescerende kralen.
  3. Line probe assays, commerciële tests die PCR/reverse hybridisatiemethoden gebruiken voor de snelle detectie van mutaties geassocieerd met geneesmiddelresistentie bij M. tuberculosis.
  4. Beacon assays detecteren M. tuberculosis en geassocieerde rifampicineresistentie direct in sputumstalen met behulp van ultra-gevoelige PCR. De GeneXpert TB-analyse is een geautomatiseerd realtimesysteem dat een aantal voordelen heeft, waaronder het feit dat het een gesloten systeem is.

QR code

QR code for this page URL