NRL BEE - Nationaal Referentielaboratorium voor Bijenziekten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2018
-
Project with no end date

In het kort

Bestuiving door insecten zoals honingbijen is essentieel voor de gezondheid van ecosystemen en de productie van voedsel. Daarom is de diagnose van ziektes in honingbijen belangrijk om zo de verspreiding van deze ziektes naar andere kolonies te beperken.

Het NRL Bijenziekten is verantwoordelijk voor de diagnose van aangifteplichtige ziekten bij honingbijen. In België zijn er dat vijf: Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed, de tracheeënmijt, de Tropilaelapsmijt en de kleine bijenkastkever. Daarnaast bestuderen we ook andere bijenziekten en -parasieten (o.a. Nosema spp., de Varroamijt, meerdere bijenvirussen). Het NRL Bijenziekten analyseert stalen genomen door imkers, het Voedselagentschap en bedrijven.

Projectbeschrijving

Het NRL Bijenziekten is verantwoordelijk voor de diagnose van de vijf aangifteplichtige ziekten bij honingbijen: Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae), Europees vuilbroed (Melissococcus plutonius), de tracheeënmijt (Acarapis woodi), de Tropilaelapsmijt (Tropilaelaps sp.) en de kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Momenteel komen twee van deze ziektes voor in België: Paenibacillus larvae en Melisscoccus plutonius. We doen onze analyses meestal op bijenbroed (larven) maar ook volgroeide bijen en honing kunnen onderzocht worden voor bepaalde ziektes. Het NRL gebruikt daarvoor verschillende methodes, afhankelijk van de ziekte die wordt opgespoord: dissectie (ontleding), microscopie, bacteriologische analyse en moleculaire methodes. Onze diagnose van Paenibacillus larvae en Melisscoccus plutonius via moleculaire analyse zijn geaccrediteerd door BELAC.

Het NRL Bijenziekten is ook partner in het Horizon 2020 project B-GOOD: “Giving Beekeeping Guidance by Computational-Assisted Decision Making” dat imkers ondersteunt en hen helpt om duurzamere keuzes te maken voor hun bijenkolonies.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL