B-GOOD - Imkers ondersteunen door computergestuurde besluitvorming

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 1, 2019
-
mei 31, 2023

In het kort

Honingbijen zijn essentieel voor het waarborgen van de productie van voedsel. Er is nog veel te leren over de interacties van verschillende stressfactoren die een invloed hebben op honingbijen en hoe deze bijdragen aan het verlies van bijenkolonies. Daarom neemt Sciensano deel aan het Europese B-GOOD-project, dat imkers ondersteunt en hen helpt om beter onderbouwde en duurzamere keuzes te maken. B-GOOD draagt bij aan een gezonde en duurzame bijenteelt in de Europese Unie. Onze collaboratieve en integratieve aanpak maakt gebruik van nieuwe technologieën en bestudeert sociaaleconomische en ecologische omstandigheden. 

Projectbeschrijving

B-GOOD staat voor „Giving Beekeeping Guidance by cOmputatiOnal-assisted Decision making” en omvat 17 instellingen uit 13 Europese landen, waaronder wetenschappers, imkers en imkerverenigingen. Het Horizon 2020 B-GOOD-project werkt in het kader van een 4-jarige missie toe naar een gezondere en duurzamere bijenteelt in de hele Europese Unie. De kern van dit project bestaat uit big data, een interactief platform en 6 verschillende technologische innovaties. Samen met het Europese Bee Partnership wil B-GOOD in de hele EU een platform voor bijengezondheid en management data ontwikkelen. Dit laat wetenschappers, imkers en andere actoren in de sector toe om hun kennis te delen. 

De Health Status Index (HSI), die de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft ingevoerd, wordt tijdens dit project uitgebreid en toegepast. Dit zorgt voor interoperabiliteit, de oprichting van B-GOOD als een gecentraliseerd Europees gegevenscentrum voor bijen en ondersteuning voor bijenhouders om gezonde honingbijen te houden. Tijdens het project

  • selecteren we belangrijke gezondheidsindicatoren
  • creëren we gebruiksvriendelijke protocollen
  • ontwikkelen we nieuwe instrumenten om gezondheidsparameters te monitoren
  • houden we rekening met de genenpool van honingbijen 

 Het platform van B-GOOD gebruikt en ontwikkelt het BEEP-systeem, dat een monitoringsysteem en de reeds functionele gebruiksvriendelijke applicatie voor digitale registratie van bijenstanden omvat.

Het uiteindelijke doel is om bijenhouders een besluitvormingsinstrument aan te reiken dat een uitgebreide analyse en advies geeft op basis van de gegevensstroom van de bijenkorven en hun omgeving, waaronder de samenstelling van het landschap en de beschikbaarheid van hulpbronnen, landbouwmethoden en klimaat. Hiervoor steunt het project op het honingbijensimulatiemodel ApisRAM van de EFSA en breidt het dit tegelijkertijd uit. Om een link te kunnen leggen tussen de bijengezondheid, de omgeving en het beheer van de bijenbestanden zal een ‘machine learning’-techniek worden toegepast. Het platform is echt uniek omdat het realtime gegevens verzamelt met betrekking tot de gezondheid van de bijenkolonie op basis van 6 verschillende monitoringinstrumenten die binnen B-GOOD werden ontwikkeld. Een andere belangrijke factor die een rol speelt in de toekomstige ondersteuning van duurzame bijenteelt door B-GOOD, is een groter inzicht in de sociaaleconomische aspecten, met name binnen de lokale waardeketens, en hun relatie met de gezondheid van bijen en het evenwicht tussen mens en ecosysteem van de bijenhouderijsector. 

Het Belgisch Nationaal referentielaboratorium voor de bijengezondheid van Sciensano analyseert stalen van honingbijenkolonies uit heel Europa op parasieten en bacteriële en virale ziekten. De resultaten die het Belgisch Nationaal referentielaboratorium voor de bijengezondheid bijdraagt, zijn belangrijk voor de kalibratie en validatie van de monitoringinstrumenten. 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Dirk de Graaf
Coby van Dooremalen
Marc Oliver Schäfer
Raffaele Dall'olio
Yves Le Conte
Peter Neumann
Robert Paxton
Marten Schoonman
Elżbieta Ziółkowska
Maritta Martikkala
Daniel S. Dezmirean
Christopher John Topping
Martin Bencsik
Iliyana Kuzmova
José Paulo Sousa
Kristen Leufgen

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL