CTTBD-GALVmed - Ondersteuning van de Theileria-vaccinproductie in het Centre for Ticks and Tick Borne Diseases (CTTBD, Malawi) en ontwikkeling van een in vitro methode om de werkzaamheid te verifiëren

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2018
-
februari 27, 2021

In het kort

Theileria parva is een parasiet, overgedragen door Rhipicephalus appendiculatus, de bruine oorteek, en de verwekker van East Coast fever, een vaak fatale runderziekte. In grote delen van zuid, oost en centraal Afrika leidt zorgt deze pathogeen voor grote economische verliezen. Sporozoiten van deze parasiet infecteren heel snel de lymfocyten en induceren een ongecontroleerde celdeling wat tot een snelle dood kan leiden. De ziekte kent een mortaliteit van bijna 100% en dieren sterven meestal binnen 2 tot 4 weken. Beschermende immuniteit kan worden verkregen de levende parasiet toe te dienen aan de dieren en gelijktijdig te gaan behandelen met antibiotica. Dit project is gericht op het optimaliseren van de vaccinproductie en de controle van de vaccinkwaliteit.

Projectbeschrijving

Theileria parva is een door teken overgedragen protozoaire parasiet die nauw verwant is met Plasmodium, dat malaria veroorzaakt. Beide parasieten behoren tot de stam van de Apicomplexa. Runderen raken besmet met T. parva tijdens een bloedmaaltijd van geïnfecteerde teken. Geïnjecteerde sporozoïeten dringen heel snel de lymfocyten binnen, waar ze zich differentiëren en meerkernige schizonten vormen. Deze laatste veroorzaken een transformatie van de gastheercellen wat resulteert in een ongecontroleerde proliferatie van de getransformeerde lymfocyten die zich verspreiden via het lymfevatenstelsel. Runderen krijgen symptomen van koorts, lymfadenopathie en respiratoire insufficiëntie.

De enige werkende vaccinatiestrategie voor East Coast fever is een methode waarbij dieren worden ingeënt met levende parasieten in combinatie met langwerkende oxytetracyclines. Vaccins worden geproduceerd met levende, geïnfecteerde teken en het proces is zeer tijdrovend. Met onze expertise van in vitro-celculturen en kwantificering van sporozoïeten met behulp van een Guava® EasyCyte™ flowcytometer, worden nieuwe benaderingen van vaccinproductie mogelijk en zal het vaccin sneller op de markt beschikbaar worden. Met behulp van de Guava zal de kwantificering van sporozoïeten in bulkmateriaal van teken resulteren in een snellere evaluatie van de teekbesmettingsgraden in vergelijking met de huidige tijdrovende methode van tekendissectie en kleuring van de speekselklieren.

Daarnaast is één van onze doelen de ontwikkeling van een snelle gestandaardiseerde diagnostische test voor het bepalen van de viabiliteit van de sporozoïeten. Deze test zal gebaseerd zijn op een in vitro infectie test die is ontworpen als een interne controle bij de productie van het vaccin. Verder valt de ondersteuning van het Centre for Ticks and Tick-borne Diseases in Lilongwe, Malawi onder onze bevoegdheid. Dit omvat onder andere opleiding en uitwisseling van kennis bij serologische en moleculaire testen en het evalueren van nieuwe producties van het vaccin.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Meryam Krit

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL