Sciensano als One Health instituut

Gepubliceerd op: 
maandag, 25 januari 2021
Last updated on 7-9-2022 by Cassandre Dugailliez

In de Verenigde Staten van Amerika is januari de One Health Awareness Month. We profiteren van deze gelegenheid om het belang van de multidisciplinaire One Health benadering te herhalen en onze rol daarin te verduidelijken. Het belang van een One Health benadering van gezondheidsvragen is nog maar eens duidelijk geworden tijdens de huidige COVID-19-crisis.

Gezondheid van mens, dier en omgeving zijn onlosmakelijk verweven

One Health” staat voor het streven naar een optimale gezondheid voor mens, dier en hun omgeving door het bestuderen van de interacties tussen die elementen en hun invloed op de gezondheid. Bij Sciensano zit die expertise onder hetzelfde dak, wat van ons een uitgelezen partner maakt binnen het One Health domein.  

Wat maakt Sciensano uniek binnen het One Health domein?

Bij Sciensano zit de expertise in de gezondheid van mens, dier en leefomgeving onder hetzelfde dak, wat uniek is in Europa. Dit laat toe om eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en adviezen te geven op de gezondheidsvraagstukken van de 21ste eeuw. Bovendien vervult Sciensano een coördinerende rol binnen het One Health European Joint Programme van de Europese Unie, wat het vertrouwen van de EU in onze One Health expertise illustreert.

De huidige COVID-19-crisis toont trouwens duidelijk het belang aan van een multidisciplinaire One Health benadering van gezondheidsvragen. De crisis is heel waarschijnlijk begonnen toen een coronavirus van een dierlijke bron oversprong naar de mens (een zoönose dus). Het is bijgevolg belangrijk om dergelijke signalen op het raakvlak tussen mens en dier snel op te vangen.

Om een mogelijke nieuwe gezondheidscrisis beter te beheersen, hanteren we een brede visie die zowel de socio-economische als de milieu- en gezondheidsuitdagingen omvat. 

One health in de praktijk

Gezondheid van mens, dier en omgeving zijn onlosmakelijk verweven

Naast COVID-19, vertaalt het One Health concept zich naar een heel scala onderzoeksdomeinen en –methoden, maar de denkwijze is wel steeds dezelfde. Stel bijvoorbeeld dat we ons vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en voedselproductie afvragen hoe gezond onze omgeving is, dan stellen we natuurlijk de vraag naar de rechtstreekse link tussen bijvoorbeeld bodemvervuiling en de invloed daarvan op planten en dieren. We gaan echter breder en zoeken ook naar antwoorden op vragen zoals:

  • Hebben naast de bodemkwaliteit ook de lucht- en waterkwaliteit een invloed op de gezondheid van planten, dieren en mensen?
  • Hoe is het gesteld met insecten en vogels die voor de bestuiving zorgen en die het dus mogelijk maken om fruit en groenten te produceren?
  • Zijn de dieren die in de voedselketen terechtkomen (en bij uitbreiding ook de gezelschapsdieren) gezond of kunnen ze de mens ziek kunnen maken?
  • Kunnen deze ziekten zich makkelijker verspreiden in een wereld waar wijzelf en onze voeding grotere afstanden afleggen?

Sciensano wil een zo volledig mogelijk antwoord formuleren op de gezondheidsvragen van onze maatschappij. Een One Health benadering is dan noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van alle aspecten die bijdragen tot DE’ gezondheid.  

Lees meer over de rol van Sciensano binnen One Health
 

QR code

QR code for this page URL