One Health EJP - Het promoten van One Health in Europa door gezamenlijke acties over door voedsel overgedragen zoönosen, antimicrobiële resistentie en opkomende microbiologische gevaren

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
februari 1, 2018
-
december 31, 2022

In het kort

Het One Health-concept erkent dat de volksgezondheid nauw verbonden is met de gezondheid van dieren en van het milieu. Diervoeder, menselijke voeding, de gezondheid van dieren en mensen en milieuverontreiniging zijn bijvoorbeeld nauw met elkaar verbonden. In lijn met het „Prevent-Detect-Respond”-concept is de belangrijkste focus van het One Health European Joint Programme (EJP) het versterken van de samenwerking tussen verschillende instituten. Dat gebeurt door transdisciplinaire samenwerking en integratie van activiteiten te versterken door middel van specifieke gezamenlijke onderzoeksprojecten, gezamenlijke integratieve projecten en door onderwijs en opleiding op het gebied van door voedsel overgedragen zoönosen, antimicrobiële resistentie en opkomende bedreigingen. Het EJP zal de capaciteit van de deelnemende laboratoria, risicomanagers en -beoordelaars in een internationale context versterken. Er zijn dus mogelijkheden voor harmonisatie van benaderingen, methodologieën, databases en procedures voor de beoordeling en het beheer van door voedsel overgedragen gevaren, opkomende bedreigingen en antimicrobiële resistentie in heel Europa.

Projectbeschrijving

De kerntaak van het One Health EJP-consortium is het leveren van hoogwaardig, multisectoraal onderzoek om optimale gezondheids- en welzijnsresultaten voor mens, dier en milieu te bereiken. We doen dit in nauwe samenwerking met de aanverwante Europese, nationale en internationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid, diergezondheid en risicoanalyse, om kansen te creëren voor beleidsverandering.

Het One Health EJP focust op:

  • de noodzaak om de banden tussen volksgezondheid („Med”), diergezondheid („Vet”) en milieuaspecten te versterken door middel van een One Health-benadering
  • de noodzaak om surveillance- en responscapaciteiten, preventieve benaderingen, detectiesystemen en paraatheid en respons op ziekte-uitbraken verder te integreren
  • de noodzaak om de samenwerking tussen publieke organisaties met mandaten voor volksgezondheid en diergezondheid en voedselveiligheid te versterken, via de Med-Vet-interface, door middel van gezamenlijke projecten gericht op onderzoek en integratie, en door onderwijs- en opleidingsactiviteiten
  • de noodzaak om interactie te bevorderen tussen Europese, nationale en internationale autoriteiten en belanghebbenden zoals ECDC, EFSA, FAO, OIE and WHO-EU 
  • de noodzaak om beleidsmakers op de hoogte te houden van deze verworvenheden en, voortbouwend op deze kennis, gepaste actie te ondernemen.

De richting, het doel en de reikwijdte van onze wetenschappelijke strategie worden bepaald door onze strategische onderzoeksagenda. Die vormt de basis voor zowel de wetenschappelijke activiteiten van het One Health EJP als het startpunt voor het smeden van strategische interacties met andere EU-projecten en -initiatieven.

Betrokkenheid van stakeholders is een fundamenteel onderdeel van elk groot project, zoals het One Health EJP. We zorgen ervoor dat alle wetenschappelijke resultaten van het One Health EJP het juiste publiek bereiken door middel van onze gerichte verspreidingsactiviteiten die de vertaling van wetenschap naar beleid stimuleren. In dialoog gaan met onze belanghebbenden is een lonende activiteit en onze stakeholders hebben met veel van onze projecten sterke samenwerkingen ontwikkeld.

Ten slotte blijft het One Health EJP sterke relaties onderhouden en een solide basis creëren om integratieve acties na afloop van het project op een duurzame manier voort te zetten, te verbeteren en te consolideren. Door onze  focus op duurzaamheid, onderzoeken we manieren om One Health-onderzoek en -innovatie op de lange termijn te ondersteunen.

Consulteer de lijst met alle Joint Research Projects (JRPs) en Joint Integrative Projects (JIPs) op de One Health EJP-website.

Resultaten

In december 2020 financiert het One Health EJP 24 gezamenlijke onderzoeksprojecten, 5 gezamenlijke integratieve projecten en 16 doctoraatprojecten, die allemaal de prioriteiten aanpakken zoals vastgelegd in de strategische onderzoeksagenda over door voedsel overgedragen zoönosen, antimicrobiële resistentie en opkomende zoönotische bedreigingen. We voeren een open dialoog in twee richtingen met onze stakeholders, met name de vakministeries van de One Health EJP partnerorganisaties en ECDC en EFSA, waarbij al onze onderzoeksresultaten worden gecommuniceerd in regelmatige bijeenkomsten. Daarnaast is er een One Health Outcome Inventory-database met een overzicht van alle projectresultaten beschikbaar. Alle publicaties die zijn gepubliceerd vanuit de OHEJP-projecten zijn beschikbaar op de One Health EJP-website en op zenodo. Daarbovenop is een specifiek datamanagementplan beschikbaar voor al onze projecten. Dit zal ook op zenodo worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn.

In 2020 heeft het One Health EJP zijn invloed uitgebreid door nieuwe Europese en internationale stakeholders te bereiken, met name EMA, EEA, FAO, OIE and WHO.

Het One Health EJP zet zich ook in voor de uitbreiding van zijn Europese netwerk voor volks- en diergezondheid. Daarom treden vanaf januari 2021 nieuwe partners toe tot het consortium en nemen ze deel aan integratieve activiteiten. Dit initiatief volgt op de oprichting van een groter Europees One Health-netwerk.

Ten slotte legt het One Health EJP een sterke focus op duurzaamheid. We ontwikkelen een strategische onderzoeks- en innovatieagenda die zich zal richten op de toekomst van One Health-onderzoek voor het komende decennium. Het One Health EJP is ook van plan deel te nemen aan een of meer van de toekomstige partnerschappen die zullen worden geïmplementeerd binnen het EU-kaderprogramma „Horizon Europe”, waardoor de continuïteit van zijn acties wordt gegarandeerd.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL