ILI-NH - Sentinel surveillance van influenza-achtige aandoeningen (inclusief COVID-19) in Belgische woonzorgcentra

Last updated on 11-1-2024 by Milena Callies
Projectduur:
oktober 17, 2022
-
december 31, 2026

In het kort

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aanbevolen om de surveillance van COVID-19 te integreren in een sentinel surveillance voor influenza-achtige aandoeningen (ILI). ILI (zoals griep en andere luchtweginfecties) en COVID-19 zorgen ervoor dat er veel mensen terecht komen in woonzorgcentra. Surveillance van deze subpopulatie is dan ook noodzakelijk om ILI te volgen op waarschuwingssignalen van een plotselinge toename van het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Projectbeschrijving

Het doel van het onderzoek is om het begin, de duur en de intensiteit van influenza-achtige aandoeningen of ILI (inclusief COVID-19) golven/verschijnselen bij woonzorgcentrumbewoners te signaleren en te monitoren om de verleende gezondheidszorg, -planning, -management en -beleid te optimaliseren en te ondersteunen. Daarnaast monitoren wij plaatselijk circulerende virustypes/subtypes of stammen/substammen en hun verband met mondiale en regionale patronen.

Dit onderzoek is een prospectieve observationele surveillance met een netwerk van Belgische woonzorgcentra die vrijwillig deelnemen. Deze surveillance bestaat uit twee onderdelen:

  • een klinisch/epidemiologisch onderdeel: bij dit onderdeel van de surveillance wordt het aantal ILI-gevallen en ILI-gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen wekelijks gedurende het hele jaar gemeld.
  • een virologische component: wanneer er een alarmerende toename van de ILI-activiteit wordt waargenomen, gaat de virologische component van start. In dit deel van de surveillance worden bij inwoners van het NH nasofaryngeale monsters genomen voor virustypering.

Verwachte resultaten:

  • Aantal ILI-gevallen, ILI-gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen in NH
  • Virustypering van nasofaryngeale monsters van WZC bewoners (met ILI-geval): SARS-CoV-2, influenza, RSV-A, RSV-B, hMPV, PIV-1, PIV-2, PIV-3, PIV-4, adenovirus en rhinovirus.

De gegevens van ILI in WZC, in huisartspraktijken en de ziekenhuis surveillance zullen gezamenlijk worden gerapporteerd, waardoor een volledig beeld ontstaat van het voorkomen van ILI in de Belgische bevolking.

Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar ons protocol

Resultaten

In de onderstaande figuur staat een overzicht van de woonzorgcentra die momenteel deelnemen aan de ILI-surveillance.

Als u als woonzorgcentrum geïnteresseerd bent in deelname aan deze surveillance, contacteer dan Milena.Callies@sciensano.be of Karl.Mertens@sciensano.be.

De resultaten worden gerapporteerd in het wekelijkse bulletin acute luchtweginfecties

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL