EARS-BE - Europese Antimicrobiële Resistentie Surveillance: België

Last updated on 4-7-2024 by Aline Vilain
Projectduur:
januari 1, 2000
-
Project with no end date

In het kort

Infecties veroorzaakt door bacteriën kunnen behandeld worden met antibiotica. Wanneer deze medicijnen regelmatig, onnodig (bv. bij een virale infectie) of incorrect (bv. antibioticakuur te vroeg stoppen en/of overschotjes later gebruiken) gebruikt worden, kunnen bacteriën ‘resistent’ worden. Wanneer je een infectie krijgt met zo’n resistente bacterie, kan het zijn dat antibiotica niet meer helpen. Hierdoor kan je ernstig ziek worden met meer ziekenhuisopnames, een langere ziekteduur of soms zelf sterfte tot gevolg.  

Het ‘European Antimicrobial Resistance Surveillance Network’ (EARS-NET) volgt de evolutie op van verworven antimicrobiële resistentie bij de mens op Europees niveau. Sciensano organiseert de EARS-NET surveillance in België.

Projectbeschrijving

EARS-Net volgt op Europees niveau de evolutie van antimicrobiële resistentie in positieve kweken van menselijke oorsprong. Dat gebeurt aan de hand van resultaten die klinische laboratoria in België jaarlijks gestandaardiseerd communiceren aan Sciensano. Vervolgens rapporteert Sciensano aan het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de Europese en Belgische resultaten zo vergelijkbaar mogelijk te houden, beperken we de resultaten tot die van positieve kweken van frequent voorkomende bacteriële pathogenen uit bloed, cerebrospinaal vocht (EU-landen) en urine (specifiek voor BE).

Dankzij deze Europese samenwerking voor de monitoring van antimicrobiële resistentie, kan Sciensano het Belgische antibioticabeleid evalueren en bijsturen waar nodig, op basis van objectieve gegevens.

Hoe deelnemen aan de EARS-BE surveillance?

Wilt u als klinisch laboratorium deelnemen aan de EARS-BE 2023 surveillance? Dan vindt u in de EARS-BE datacall 2023:

  • een gedetailleerde beschrijving van deze surveillance 
  • instructies voor de aanmaak en verzending van EARS-BE 2023 data (inclusiecriteria en datadefinitie)
  • de analyse- en rapportagemethode.

Om deel te nemen stuurt u het deelnameformulier ingevuld naar amr_surv@sciensano.be Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u een beveiligde link om uw gegevens over te dragen.

Het insturen van EARS-BE 2023 gegevens kan tot en met 30 mei 2024.

 

Laboratoria die EARS-BE 2023-gegevens rapporteren, worden uitgenodigd om gratis deel te nemen aan de jaarlijkse externe kwaliteitsbeoordeling (EQA) van het ECDC.

Om u in te schrijven voor de EQA, stuur u vóór 30 april 2024 een e-mail naar amr_surv@sciensano.be met de contactgegevens van de contactpersoon voor de EQA

Resultaten

We publiceren elk jaar verschillende rapporten in het kader van de EARS-BE surveillance. Het statistisch rapport geeft de jaarlijkse referentieresultaten weer in tabel- en grafiekvorm. Het beschrijvend rapport geeft duiding en interpretatie bij deze resultaten. Daarnaast ontvangen de klinische laboratoria die deelnamen aan de surveillance een feedbackrapport met daarin de resultaten voor hun labo in vergelijking met de nationale situatie en de laatste 10 jaar.

U vindt hieronder een overzicht van de meest recente rapporten.

Nationale rapporten

 

Feedbackrapporten voor de deelnemende laboratoria

Aan de hand van de feedbackrapporten krijgen de deelnemende laboratoria inzage in de prevalentie van antibioticaresistentie volgens de belangrijkste merkers zoals gemeten door het labo in het afgelopen jaar en hoe deze zich verhoudt tot het verleden en de nationale verdeling.

Het labo gebruikt dit feedbackrapport om hun jaarlijkse EARS-BE registratie te valideren en zodoende bij te dragen aan een kwalitatieve nationale databank. Het rapport stelt het labo ook in staat om de antimicrobiële resistentie binnen de zorginstelling op te volgen (ziekenhuis, of andere geassocieerde zorgverstrekkers). 

We versturen deze feedbackrapporten naar de aangewezen contactpersonen van de laboratoria. Neem a.u.b. contact met de EARS-BE projectleider als u deze rapporten wilt ontvangen als de aangewezen contactpersoon van uw laboratorium.

In deze handleiding vindt u meer informatie voor de interpretatie van de resultaten in het EARS-BE feedbackrapport.
 

Rephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL