ESAC-Net - Europees netwerk voor de surveillance van antimicrobiële consumptie

Last updated on 29-6-2023 by Lucy Catteau
Projectduur:
november 30, 2011
-
Project with no end date

In het kort

Ongepast gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen is een van de belangrijkste oorzaken van antimicrobiële resistentie. Een surveillance van het antimicrobiële gebruik kan helpen om:

  • ongepast gebruik op te sporen 
  • doelstellingen voor verbetering vast te stellen. 

ESAC-Net is het Europese netwerk van nationale surveillancesystemen voor antimicrobiële consumptie. Aan de hand van een gemeenschappelijke methodologie verzamelen verschillende Europese landen (waaronder België) nationale gegevens over de antimicrobiële consumptie in de gemeenschap en in ziekenhuizen.
 

Projectbeschrijving

ESAC-Net is het Europese netwerk van nationale surveillancesystemen voor antimicrobiële consumptie, georganiseerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Aan de hand van een gemeenschappelijke methodologie verzamelen verschillende Europese landen gegevens over de antimicrobiële consumptie in de gemeenschaps- en/of ziekenhuissector.

Elk jaar in juli:

  1. verzamelt Sciensano de antimicrobiële consumptiegegevens voor België bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  2. valideert Sciensano de gegevens
  3. stuurt Sciensano de gevalideerde gegevens door naar het ECDC.

De databank bevat geaggregeerde gegevens, d.w.z. het verbruik in de hele gemeenschapssector en in de hele ziekenhuissector zonder verdere specificatie. Dit verbruik wordt uitgedrukt in vastgestelde dagelijkse doses (DDD’s) per 1000 inwoners per dag (DID) of verpakkingen per 1000 inwoners per dag (PID), waarbij de bevolking van het land (Eurostat-gegevens) als noemer wordt gebruikt voor zowel de gemeenschaps- als de ziekenhuissector. Met de gegevens van ESAC-Net kunnen de trends in het antimicrobiële gebruik in de gemeenschap en in ziekenhuizen op nationaal niveau in de loop van de tijd worden gevolgd en met andere Europese landen worden vergeleken. 

Naast ESAC-Net, dat alleen geaggregeerde gegevens voor de hele bevolking van het land bevat, nemen de Belgische ziekenhuizen deel aan een meer gedetailleerde surveillance, BeH-SAC genaamd (Belgische ziekenhuizen — Surveillance van Antimicrobiële Consumptie).

Resultaten

De resultaten van ESAC-Net zijn voor het publiek beschikbaar in een interactieve databank op de website van het ECDC.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Herman Goossens
Samuel Coenen

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL