Post-autorisatie surveillance van COVID-19 vaccins

Alle vaccins die op de Belgische markt worden gebracht, zijn vooraf geëvalueerd in klinische studies en voldoen aan strenge eisen inzake kwaliteit, veiligheid, immunogeniciteit (het vermogen van de vaccins om een immuunrespons uit te lokken) en doeltreffendheid (het vermogen van de vaccins om een specifieke ziekte in een klinische testomgeving te voorkomen). Na de uitrol van de vaccinatiecampagne blijft het van cruciaal belang om deze indicatoren in het kader van de zogenaamde post-autorisatiesurveillance te blijven monitoren.

Wat is post-autorisatiesurveillance?

Na de autorisatie (= wanneer zij op de Belgische markt worden gebracht) wordt de monitoring van alle nieuwe vaccins voortgezet. De post-autorisatiesurveillance van COVID-19-vaccins berust op 5 pijlers:

  • Evaluatie van de opname van de vaccins (hoeveel mensen gevaccineerd werden in een bepaalde periode) en de vaccinatiegraad van de bevolking (het percentage gevaccineerde personen in de bevolking).
  • Meting van de doeltreffendheid van de vaccins (hoe goed de vaccins werken tegen bepaalde consequenties zoals infectie, ziekte of dood).
  • Permanente monitoring van de veiligheid van de vaccins.
  • Monitoring van de acceptatie van de vaccins (gedrag en overtuigingen rond de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren).
  • Evaluatie van de immunogeniciteit (het vermogen van de vaccins om een immuunrespons te induceren) en de seroprevalentie (aandeel van personen met specifieke antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus in hun bloed).

Waarom hebben we een post-autorisatiesurveillance van COVID-19-vaccins nodig?

Onderzoek naar de acceptatie en opname van vaccins en de vaccinatiegraad werpt een licht op het aantal personen dat bereid is om zich te laten vaccineren en hoeveel personen dit daadwerkelijk doen. Meer specifiek maken studies over de vaccinatiegraad het mogelijk om zicht te krijgen op het aandeel van gevaccineerde mensen in specifieke risicogroepen, zoals personen op leeftijd of met specifieke onderliggende aandoeningen. Deze studies zullen inzicht geven in de houding van de bevolking tegenover vaccins en zullen helpen bij de identificatie van eventuele hiaten in het vaccinatieprogramma.

De monitoring van de doeltreffendheid, de seroprevalentie en de immunogeniciteit van de vaccins laat toe om na te gaan hoe goed de vaccins erin slagen om een immuunrespons op te wekken en infectie te voorkomen, zowel op lange termijn als tegen eventuele nieuwe varianten (stammen) van het virus die zouden opduiken.

Tot slot is het van cruciaal belang om de kwaliteit van de vaccins te monitoren en over een systeem te beschikken voor het opsporen van laattijdige of zeldzame bijwerkingen, om zo de veiligheid van het vaccin te blijven garanderen.

In het algemeen worden de resultaten van de post-autorisatiesurveillance gebruikt om het vaccinatiebeleid te sturen en om zowel de gezondheidswerkers als de algemene bevolking te informeren over de resultaten van het Belgische COVID-19-vaccinatieprogramma.

Sciensano speelt een actieve rol in de post-autorisatiesurveillance van de COVID-19-vaccins, met projecten rond de opname, de doeltreffendheid, de acceptatie, de veiligheid, de seroprevalentie (aandeel van personen met specifieke antilichamen) en de immunogeniciteit van deze vaccins.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema