Percentage gezondheidswerkers met antistoffen tegen coronavirus stijgt tot 64%

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 19 maart 2021
Last updated on 19-3-2021 by Lieke Vervoort

Sciensano volgt samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde de evolutie van de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus op bij gezondheidswerkers in de ziekenhuizen. Het aantal gezondheidswerkers met antistoffen steeg tussen eind januari en eind februari 2021 van 24,1% naar 63,7%. Deze stijging is vooral te danken aan de vaccinatiecampagne van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen die startte op 18 januari. 

Tussen april en eind september 2020 bleef het aantal gezondheidswerkers met antistoffen tegen het coronavirus vrij stabiel rond de 8 à 9%. Dat aantal steeg dan eerst matig tot 24,1% eind januari met vervolgens een aanzienlijke stijging tot 63,7% eind februari. De eerste stijging weerspiegelt de situatie tijdens de 2de golf, maar de stijging in de maand februari is vooral een gevolg van de vaccinatie van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen.

Sinds oktober 2020 betreft de steekproef 423 gezondheidswerkers in 12 Belgische ziekenhuizen. De 113 gezondheidswerkers die eind februari voor het eerst antistoffen tegen het coronavirus hadden en de bijhorende vragenlijst invulden, gaven allemaal aan gevaccineerd te zijn. 64% van hen kregen reeds twee vaccindosissen toegediend, 36% van hen een eerste dosis.

80% van de deelnemende gezondheidswerkers die ook hun vaccinatiestatus meedeelden, hadden op het moment van de staalafname eind februari al minstens 1 vaccindosis gekregen.    

Van de 229 gedeeltelijk of volledig gevaccineerde deelnemers van wie de testresultaten eind februari beschikbaar waren, hadden al 58 gezondheidswerkers antistoffen vóór de vaccinatie en 113 deelnemers voor het eerst antistoffen. 58 gedeeltelijk of volledig gevaccineerde deelnemers hadden nog geen antistoffen tegen het coronavirus. Dit kan verklaard worden doordat 57 van deze 58 gezondheidswerkers enkel hun eerste vaccindosis kregen gemiddeld 6 dagen voor de bloedafname, oftewel een te korte periode om antistoffen te ontwikkelen.     
 

QR code

QR code for this page URL