LINK-VACC - Koppeling van registers voor COVID-19-vaccinsurveillance

Last updated on 19-12-2023 by Léonore Nasiadka
Projectduur:
januari 1, 2021
-
januari 31, 2024

In het kort

Samen met de uitrol van de COVID-19-vaccinatiecampagne in België, start binnen Sciensano het LINK-VACC project. Met dit project willen we nagaan welk percentage van de bevolking (en van bepaalde doelgroepen) al is gevaccineerd. Het laat ook toe om de werkzaamheid van het vaccin continu te monitoren en de veiligheid van het vaccin te blijven garanderen. Met dit project draagt Sciensano bij aan de zogenoemde ‘post-autorisatie surveillance’ van de COVID-19-vaccins.

Projectbeschrijving

In het LINK-VACC project zal de databank met gegevens over alle toegediende COVID-19 vaccinaties (VACCINNET+) gekoppeld worden aan andere bestaande databanken met relevante en gedetailleerde informatie. Het doel van het project bestaat uit drie delen:

1. Bepalen van opname en dekkingsgraad van het COVID-19-vaccin

Opname en de dekkingsgraad van vaccinatie zijn twee belangrijke indicatoren om de uitrol van de vaccinatiecampagne te evalueren en indien nodig bij te stellen. Het is dan ook van belang om deze parameters zo gedetailleerd mogelijk in te schatten (per regio, type vaccin, leeftijdsgroep, doelgroep, …).

2. Bepalen van de effectiviteit van het vaccin.

De effectiviteit van het vaccin gemeten in klinische studies kan verschillen van deze gemeten na de uitrol van een vaccinatiecampagne omdat klinische studies uitgevoerd worden in strikt gecontroleerde omstandigheden binnen welbepaalde populaties. Daarenboven zouden op termijn virusmutaties kunnen optreden die de vaccinale effectiviteit gaan beïnvloeden.

Het opvolgen van de vaccinale effectiviteit is dus cruciaal om te evalueren welk deel van de bevolking effectief beschermd is en om zo het vaccinatiebeleid te ondersteunen.

De effectiviteit van de verschillende in België gebruikte vaccins tegen het ontwikkelen van een (laboratorium-bevestigde) COVID-19-infectie, zal bepaald worden in een test-negatief case-control studieopzet. Ook hier zal getracht worden om de effectiviteit in bepaalde subgroepen (volgens leeftijd, geslacht, risicogroep, …) zo gedetailleerd mogelijk te onderzoeken.

3. Bijdragen aan de monitoring van de veiligheid van het vaccin.

Het LINK-VACC project zal ook een aantal veiligheidssignalen monitoren, zodat de veiligheid van het vaccin gegarandeerd blijft. Zo zullen break-through cases (gevallen van COVID-19 die optreden in volledig gevaccineerde personen) gedetecteerd en gekarakteriseerd (ernst, tijd sinds vaccinatie,…) worden en zal nagegaan worden of deze toe te schrijven zijn aan een bepaalde vaccinatieplaats of een bepaald lotnummer. Op die manier zal dit project het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken.

Alle gegevens worden gepseudonimiseerd, wat betekent dat de identiteit van de personen van wie de gegevens worden gebruikt, niet te achterhalen is door de onderzoekers.

PDF-pictogram Informatiebrief voor deelnemers aan het LINK-VACC-project

Contacteer het LINK-VACC team voor meer informatie.

Partners

QR code

QR code for this page URL