Thematisch rapport | Surveillance van de COVID-19-vaccinatie in Belgische woonzorgcentra

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 16 april 2021
Last updated on 16-4-2021 by Lieke Vervoort

Er is een nieuw thematisch rapport beschikbaar over de surveillance van de COVID-19-vaccinatie in Belgische woonzorgcentra.

Bewoners en personeel van woonzorgcentra zijn de eerste prioritaire groep binnen de Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19. De vaccinatiecampagne voor deze groep vond plaats van 28 december 2020 tot en met 24 maart 2021.

Op het einde van deze campagne, gebaseerd op een bevraging waaraan meer dan 85% van de Belgische woonzorgcentra heeft deelgenomen, was de bereikte vaccinatiegraad onder de bewoners van de woonzorgcentra zeer hoog in al deze instellingen, met een nationaal gemiddelde van 89,4 %. De eerste tekenen van het gunstige effect van deze massale vaccinatie op de COVID-19- epidemie beginnen zichtbaar te worden, met een daling van het aantal clusters van bevestigde gevallen in WZC, maar ook van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de Belgische WZC bewoners.

Daarentegen is de vaccinatiegraad van het personeel in woonzorgcentra lager. Op 24 maart 2021 lag deze tussen de 47 % en 65 % in de Brusselse, de Duitstalige en Waalse woonzorgcentra, en bereikte deze 86,5 % in de Vlaamse woonzorgcentra. Uit gegevens die in Vlaanderen en in Brussel zijn verzameld, blijkt dat de belangrijkste reden om zich niet te laten vaccineren bij zowel personeelsleden als bewoners een weigering zonder medische reden is. Deze resultaten wijzen op een aanzienlijke aarzeling om zich te laten vaccineren, wat nauwkeuriger onderzocht moet worden om de exacte redenen voor deze weigering te begrijpen. Na 24 maart loopt het vaccinatieproces nog steeds door in de WZC, meer specifiek gericht, om te garanderen dat de nieuwe bewoners van WZC gevaccineerd worden, alsook personeelsleden die vragen om gevaccineerd te worden nadat ze eerst geweigerd hadden.

Lees hier het volledige thematisch rapport

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL