Primaire tabs

Dr. Lies Gremeaux MSc

Project leader Unit Illicit Drugs

Lies Gremeaux is projectonderzoeker bij Sciensano en hoofd van de unit Illegale Drugs bij de dienst Gezondheidsinformatie. Ze heeft verschillende drugsgerelateerde projecten ontwikkeld en gecoördineerd, gaande van studies over patronen van middelengebruik tot analyses van de toegankelijkheid van behandelingssettings voor specifieke subgroepen van middelengebruikers zoals vrouwen, NPS-gebruikers en gevangenen. Haar huidige werk is vooral gericht op nationale en Europese projecten ter bevordering van kennisoverdracht en de empirisch onderbouwde ondersteuning van drugbeleidscycli. 
Ze staat aan het hoofd van het Belgische Reitox Nationaal Focal Point voor het Europees Drugsagentschap; verantwoordelijk voor het beheer van het nationale drugsinformatiesysteem en het kerncontact voor verzoeken van internationale organisaties op het gebied van drugs. Daarnaast coördineert het focal point ook het systeem voor vroegtijdige waarschuwing over drugs op nationaal niveau (Early Warning System) en ondersteunt zij experts en praktijkmensen bij het vaststellen en implementeren van beste praktijken.   
Lies heeft een doctoraat in medische wetenschappen, een masterdiploma in biologie, en een absolute passie voor people management en coaching van groepsdynamiek.

 

Werkt in:

Lees meer

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL