Push - Problematisch druggebruik en infectieziekten in Brussel (België)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2019
-
december 31, 2019

In het kort

In 2019 werd een onderzoeksproject uitgevoerd om het aantal personen die drugs injecteren en de hepatitis c (HCV) prevalentie bij deze mensen in België beter te kunnen schatten. We startten de gegevensverzameling op lokaal niveau, in Brussel, om te eindigen met schattingen op nationaal niveau. De resultaten van dit project zijn belangrijk voor de verdere implementatie van schadebeperkende interventies.

Projectbeschrijving

In België lopen personen die drugs injecteren een hoog risico op besmetting met HCV, aangezien injecterend druggebruik de belangrijkste manier is waarop HCV in Europa wordt overgedragen. Schattingen over het aantal personen die drugs injecteren in België zijn zeldzaam en er is nog minder bekend over de prevalentie van HCV onder ID’s. 
Voor dit project wordt een methode gebruikt voor de schatting van het aantal personen die drugs injecteren en de prevalentie van HCV bij deze mensen in Brussel, die ook kan worden gebruikt om resultaten op nationaal niveau te verkrijgen. Dankzij dit project neemt de kennis over injecterend druggebruik toe, zodat deze informatie kan worden gebruikt voor een effectief en efficiënt drugbeleid en voor de verdere implementatie van schadebeperkende interventies, zoals gebruikersruimten en de verstrekking van steriele naalden en spuiten. Deze resultaten laten toe na te gaan of de doelstelling van de WHO om het aantal HCV-gevallen tegen 2030 met 90% te verminderen en het aantal levergerelateerde sterfgevallen met 65% terug te dringen, kan worden gehaald.

Aarzel niet om contact me ons op te nemen! Leden van de pers worden gevraagd contact op te nemen met het team voor mediarelaties van Sciensano.

Resultaten

In totaal hebben 253 respondenten aan de studie deelgenomen. Het totale ongewogen gemiddelde voor HCV-antilichamen binnen  de steekproef bedraagt 41,1%. Daarnaast hebben we berekend dat 703 mensen in Brussel de laatste 12 maanden drugs hebben geïnjecteerd. Dit betekent dat tussen 6620 en 7018 mensen in België in de afgelopen 12 maanden drugs hebben geïnjecteerd. Uit deze resultaten blijkt dat de inspanningen moeten worden gemaximaliseerd om de HCV-doelstellingen van de WHO tegen 2030 te halen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL