DrugVibes - De Belgische drugsbevraging

Last updated on 16-10-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
april 1, 2019
-
Project with no end date

In het kort

Drug Vibes - De Belgische drugsbevraging - is een jaarlijkse webenquête in het kader waarvan informatie wordt verzameld over de gewoonten en het gedrag van druggebruikers, de mogelijke veranderingen op dit vlak in de loop der tijd worden gevolgd, en om informatie wordt gevraagd over actuele druggerelateerde kwesties en gebeurtenissen (bv. de legalisering van cannabis). De inzichten die uit deze studie naar voren komen, kunnen worden gebruikt om preventie- en behandelingsprogramma’s te ondersteunen, en het volksgezondheidsbeleid te onderbouwen. 

Projectbeschrijving

Drug Vibes ging van start bij het begin van de COVID-19-pandemie (april 2020) en had in eerste instantie tot doel om actuele informatie te verzamelen over hoe het druggebruikers vergaat tijdens deze moeilijke periode. Vanaf de zesde golf (maart 2022) is de doelstelling van de enquête verschoven naar het verschaffen van inzicht in het gedrag en de gewoonten van druggebruikers op jaarbasis, en het volgen van de veranderingen op deze gebieden in de loop der tijd. De enquête richt zich meer bepaald op (het gebruik in de laatste maand van) huidige gebruikers van: 

 • cannabis
 • ecstasy
 • cocaïne
 • ketamine
 • en/of amefetamine. 

Voor elk van de vijf gebruikte drugs wordt aan gebruikers een reeks vaste vragen gesteld over hun: 

 • gebruiksfrequentie
 • gebruikte hoeveelheid op een typische gebruiksdag
 • motiveringen en redenen voor gebruik
 • aankoopkanaal
 • of gebruikslocatie.

De vragenlijst van de zesde golf bevat ook een sociaal-demografische module, een module over emotioneel welzijn en een optionele module over alcoholgebruik. Het onderwerp van de optionele module blijft flexibel en kan van jaar tot jaar veranderen. Hier kunt u de vragenlijst in vier verschillende talen bekijken:

Deze enquête is niet bedoeld om dezelfde informatie te verschaffen als de Gezondheidsenquête, een nationale representatieve enquête die onder meer de prevalentie van druggebruik in de Belgische samenleving meet, maar om in te zoomen op de populatie druggebruikers en complementaire en aanvullende inzichten te bieden. 

Wij geloven dat de combinatie van vragen over het gedrag en de gewoonten van druggebruikers, gekoppeld aan gedetailleerde informatie over hun sociaal-demografische informatie of welzijn, ons in staat stelt nieuwe inzichten te verwerven over druggebruikers die kunnen worden gebruikt om: 

 • trends in het druggebruik te volgen
 • preventie- en behandelingsprogramma’s te ondersteunen
 • de behoefte aan behandeling in te schatten 
 • het volksgezondheidsbeleid te onderbouwen. 

Aarzel niet om contact me ons op te nemen! Leden van de pers worden gevraagd contact op te nemen met het team voor mediarelaties van Sciensano.

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL