Regelgeving en beleid

Om de volksgezondheid te bevorderen, moet het effect van eventuele beleidswijzigingen en aanpassingen van de wetgeving zorgvuldig worden opgevolgd en geëvalueerd. In het teken daarvan volgt de Unit Illegale drugs van Sciensano de discussies en debatten over de Belgische drugwetgeving op de voet en neemt ze eraan deel.  

Achtergrondinformatie

De Belgische drugswetgeving bestaat sinds 1921. Oorspronkelijk bestond deze wet uit een nominatieve lijst van gereglementeerde stoffen, die systematisch moest worden bijgewerkt telkens wanneer nieuwe stoffen in de lijst moesten worden opgenomen. Het monitoren van deze nieuwe en opkomende drugs is de taak van het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD)-project binnen de Unit Illegale drugs. Wegens de constante instroom van deze nieuwe en opkomende drugs heeft Sciensano bijgedragen tot het aanpassing van de drugwetgeving om een generieke wet te ontwikkelen, dit in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). 

De snel evoluerende markt van cannabisgerelateerde producten doet vragen rijzen over wat een passende beleidsreactie op cannabis is. Tegenwoordig zijn er veel verschillende producten verkrijgbaar en de manier waarop landen deze stoffen reguleren, verschilt. Een lijst met vaak gestelde vragen in verband met cannabis, afgeleide producten en geneesmiddelen die THC bevatten, kan worden geraadpleegd via de website van het FAGG. Het FAGG verstrekt ook meer informatie over geneesmiddelen op hun website.

De huidige nationale drugwetgeving staat niet toe dat schadebeperkende initiatieven worden geïmplementeerd, zoals drugsgebruikersruimten of de toediening van naloxon door niet-medische professionals om een overdosis opioïden ongedaan te maken. Op regionaal niveau zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd, waardoor er in het land verschillende rechtskaders bestaan. 

De Unit Illegale drugs monitort de gerechtelijke dossiers die door het Openbaar Ministerie en de rechtbanken worden behandeld. Het doel is een beter inzicht te krijgen in het aantal gevallen dat klassiek wordt behandeld, en het aantal gevallen waarin een alternatief voor een gevangenisstraf wordt geboden.

De Unit Illegale drugs verstrekt ook relevante gegevens om op nationaal niveau de overheidsuitgaven in verband met drugs te kunnen berekenen.

Bijgevolg is de betrokkenheid van de Unit Illegale drugs van essentieel belang om de nodige gegevens over het gebruik en de schade in verband met drugs te verstrekken tijdens lopende besprekingen, en om de beleidsmakers te ondersteunen.

 Surf naar onze pagina over de Unit Illegale drugsvoor meer informatie over ons werk in de domeinen monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers inzake drugs.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over de verschillende soorten drugs, de patronen van drugsgebruik, de schade, de antwoorden op gezondheids- en sociaal gebied, de drugmarkt en de regelgeving en het beleid dat in België ten aanzien van drugs wordt gevoerd.

QR code

QR code for this page URL