Drugsmarkt

De drugmarkt groeit snel en vormt een steeds grotere bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van de burgers. Beleidsmakers hebben nauwkeurige en actuele informatie nodig om de uiteenlopende gevolgen op de drugmarkt voor de samenleving te begrijpen en adequaat erop te reageren. 

Nauwlettend toezicht houden op veranderingen in: 

  • prijs 
  • zuiverheid
  • de beschikbare bronnen om aan drugs te geraken 
  • productielocaties
  • stortplaatsen 
  • drughandel
  • confiscaties 

is van cruciaal belang om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van drugs in het land te beoordelen. Om beleidsmaatregelen te ondersteunen, werkt de Unit Illegale drugs van Sciensano samen met de federale politie om deze gegevens te verzamelen en te analyseren, en om beleidsmakers en andere belanghebbenden die actief zijn in het domein van drugs te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde informatie. 

Surf naar onze pagina over de Unit Illegale drugsvoor meer informatie over ons werk op het gebied van monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers inzake drugs.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over de verschillende soorten drugs, de patronen van drugsgebruik, de schade, de antwoorden op gezondheids- en sociaal gebied, de drugmarkt en de regelgeving en het beleid dat in België ten aanzien van drugs wordt gevoerd.

QR code

QR code for this page URL